WOONVISIE AANTREKKELIJK VOORST 2025 en COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

In december hebben we onze reactie gegeven op de conceptversie van de Woonvisie aantrekkelijk Voorst (gemeente) 2025.

De grootste zorg die we uitgesproken hebben is het gebrek aan nieuwe ontwikkelingen in het dorp Voorst.

Voor de crisis waren er plannen voor grootschalige uitbreidingen van het dorp Voorst geprojecteerd in het buitengebied ( Visie Stedendriehoek 2030). In het huidige bestemmingsplan ‘Voorst Bestemmingsplan Buitengebied’ zien we daar niets van terug.

De bouwmogelijkheden beperken zich nu tot de kern van het dorp binnen het ‘Bestemmingsplan Dorp Voorst 2010’. Daarin is geen ruimte voor grootschalige plannen. Juist die grootschalige plannen zijn voor projectontwikkelaars interessant en bieden IJsseldal Wonen de kans om mee te liften door goedkope huurwoningen voor starters en alleenstaanden af te nemen.

Onze zorg is dat met name 30 plussers, waaronder veel jonge gezinnen, tussen wal en schip dreigen te raken. Na het jongeren appartement bij de Benring ( tot 30 jaar) is er geen toekomst voor ze in Voorst. Terwijl juist deze doelgroep een belangrijke bijdrage levert aan de instandhouding van de scholen en verenigingen. Wij dringen er dan ook sterk op aan nu al gronden aan te wijzen of eerder genoemde uitbreidingslocaties weer op te nemen in de woonvisie om ook een grootschalige uitbreiding (zie Klarenbeek, Teuge, Terwolde) mogelijk te maken.

In de voorliggende woonvisie zien we met uitzondering van een opmerking over het bevorderen van CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap) projecten te weinig ruimte c.q. ambities voor het dorp Voorst. Op basis van de toekomstige ontwikkelingen, een rondweg, een aangepaste Rijksstraatweg en een nieuwe supermarkt, worden condities geschapen voor een aantrekkelijk woonklimaat. Dat zou ook zichtbaar moeten worden in een uitbreiding van het aantal woningen, met name voor starters op de woningmarkt en ouderen die juist vanwege die verbeteringen graag zelfstandig in Voorst willen blijven wonen.

In een aanvullend overleg, op basis van onze reactie, met de gemeente werd nog eens duidelijk dat er naast de kansen voor CPO trajecten geen grote uitbreidingen zijn gepland. CPO biedt kansen voor kleinschalige projecten waarbij betaalbare koopwoningen en appartementen gerealiseerd kunnen worden. De gemeente is echter niet de initiatiefnemer, dat moet vanuit de inwoners van Voorst komen.