Publiekswerkdag landgoed Beekzicht

Landgoed Beekzicht wil graag een werkgroep met vrijwilligers opzetten voor het onderhoud van het landgoed. Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt bij het opzetten van deze werkgroep.

Eenieder die belangstelling heeft is genodigd voor de zgn. publiekswerkdag (kennismakingsdag, door samen een dagje wilgen te knotten, etc.). Dat is op vrijdag 28 oktober, van 10.00 – 15.00 uur. Ontvangst bij Boerderij De Kolke, Klarenbeekseweg 30 te Voorst.
Opgeven kan bij Gerrit Smit (0575 501275) of via www.landschapsbeheergelderland.nl

Via onderstaande link vindt u het persbericht.

2016-10-13 Persbericht werkdag landgoed Beekzicht Voorster Nieuws