Wie zijn wij

Ontmoet het bestuur

Rolf de Haan

Voorzitter

Janneke Hendriksen

Penningmeester

Teun Baartman

Bestuurslid

Bert de Graaf

Bestuurslid

Ronald Peeters

Bestuurslid

Sandra Brouwer

Bestuurslid

Sylvia Bril en Jack Plante zijn de nieuwe Dorpscontactpersonen van het dorp Voorst

Het Voorster Belang e.o. deed enige tijd geleden een oproep om belangstellenden voor de functie van Dorpscontactpersoon te vragen om te reageren. Deze oproep werd een groot succes! Maar liefst 7 potentiële kandidaten hebben zich direct of via via aangemeld. Een duidelijk signaal dat deze functie als belangrijk wordt gezien binnen het dorp.

In overleg met de Gemeente Voorst en met de kandidaten hebben we als bestuur gekozen voor een “duo-baan”. De ervaring leert dat de werkdruk van deze functie best hoog is voor maar één persoon. In Wilp en Klarenbeek doen ze het al jaren, met veel succes, met twee personen. Dus waarom in Voorst, dat een stukje groter is, ook niet.

Na een sollicitatieprocedure, die we in alle openheid en transparantie naar de kandidaten toe hebben uitgevoerd, zijn we er in geslaagd om een koppel zeer enthousiaste, van elkaar verschillende, maar elkaar maximaal aanvullende mensen te vinden. Ze kennen het dorp, het dorp kent hen, ze wonen hier al jaren, weten hoe we dingen doen en vooral niet doen in Voorst en bovenal: ze hebben er ontzettend veel zin in.

Het zijn Sylvia Bril en Jack Plante (zie foto). Ze zijn nu al te bereiken via mail dcp@voorsterbelang.nl maar als u ze in levende lijve in het dorp tegenkomt, spreek ze dan gerust aan!

Sylvia en Jack zullen de komende tijd, samen met het Voorster Belang, maar ook met alle andere verenigingen en vooral dorpsgenoten plannen ontwikkelen die ons dorp nog leefbaarder, saamhoriger en gezelliger zullen maken. In ieder geval gaat er iets gebeuren rondom de Kerstboom die we ook dit jaar weer zullen neerzetten aan de Rijksstraatweg.

Laten we met zijn allen een succes maken van de functie Dorpscontactpersoon. Aan Sylvia en Jack zal het niet liggen!

De visie van Voorster Belang

U als inwoner van Voorst en omgeving moet het dorpsbelangen zien als een vereniging die ten doel heeft de leefbaarheid in Voorst en omgeving te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Voorst en omstreken

De doelstellingen:

 • behartiging van de algemene belangen van alle inwoners
 • het bevorderen van de leefbaarheid in Voorst en omgeving
 • het informeren van de bevolking over en het betrekken bij gemeentelijke en provinciale plannen
 • faciliteren en bevorderen van culturele en verenigingsactiviteiten
 • initiëren van nieuwe ontwikkelingen
 • adviseren, gevraagd en ongevraagd van lokale en provinciale overheden

Wat willen we bereiken:

 • meer betrokkenheid van de inwoners met hun leefomgeving

Korte lijnen tussen:

 • inwoners en belangenvereniging
 • inwoners en de gemeente ( ambtelijk)
 • inwoners en de politiek
 • inwoners en overige overheidsinstanties
 • belangenvereniging en overige overheidsinstanties

Middelen:

 • Persoonlijke benadering
 • Publiciteit ( ingezonden en redactionele stukken in de media)
 • Communicatie ( telefoon, e-mail en website)
 • Inspraak ( bij de gemeente en de provincie)
 • Regulier overleg met de dorpswethouder