Wie zijn wij

Ontmoet het bestuur

Teun Baartman

Voorzitter

Sandra Brouwer

Secretariaat

Ronald Peeters

Penningmeester

vacature

Secretariaat / Bestuurslid

De Dorpscontactpersonen van Voorst

 

Jack Plante en Sylvia Bril zijn sinds november 2021 de dorpscontactpersonen voor dorp Voorst.

Zij zijn te vinden via www.KijkInVoorst.nl

 

Emailadres: dcp.voorst@outlook.com

 

KijkinVoorst – Deze pagina is nog onder constructie.
www.kijkinvoorst.nl


		

De visie van Voorster Belang

U als inwoner van Voorst en omgeving moet het dorpsbelangen zien als een vereniging die ten doel heeft de leefbaarheid in Voorst en omgeving te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Voorst en omstreken

De doelstellingen:

 • behartiging van de algemene belangen van alle inwoners
 • het bevorderen van de leefbaarheid in Voorst en omgeving
 • het informeren van de bevolking over en het betrekken bij gemeentelijke en provinciale plannen
 • faciliteren en bevorderen van culturele en verenigingsactiviteiten
 • initiëren van nieuwe ontwikkelingen
 • adviseren, gevraagd en ongevraagd van lokale en provinciale overheden

Wat willen we bereiken:

 • meer betrokkenheid van de inwoners met hun leefomgeving

Korte lijnen tussen:

 • inwoners en belangenvereniging
 • inwoners en de gemeente ( ambtelijk)
 • inwoners en de politiek
 • inwoners en overige overheidsinstanties
 • belangenvereniging en overige overheidsinstanties

Middelen:

 • Persoonlijke benadering
 • Publiciteit ( ingezonden en redactionele stukken in de media)
 • Communicatie ( telefoon, e-mail en website)
 • Inspraak ( bij de gemeente en de provincie)
 • Regulier overleg met de dorpswethouder