Categorie: Dorpsvisie

Verder met dorp Voorst

Hee ga je mee? Waar gaan we heen? Even een stukje fietsen en daarna een broodje eten op ons plein! Er wordt na gedacht over nieuwbouw in ons dorp, is dat morgen gereed? Nee daarvoor is een gedegen plan nodig en is er een stuurgroep in het leven geroepen “Verder met dorp Voorst”. In het […]

Read More

“Duimen voor de dorpen”

Het is zo ver. Het rekenkamerrapport “Duimen voor de dorpen” hebben we vandaag aangeboden aan de gemeenteraad en is daarmee nu ook openbaar. En we zijn blij het jullie ook aan te kunnen bieden. In de bestuurlijke nota is te lezen hoe de rekenkamercommissie de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen beoordeelt. Daarnaast is vooral […]

Read More

WOONVISIE AANTREKKELIJK VOORST 2025 en COLLECTIEF PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP

In december hebben we onze reactie gegeven op de conceptversie van de Woonvisie aantrekkelijk Voorst (gemeente) 2025. De grootste zorg die we uitgesproken hebben is het gebrek aan nieuwe ontwikkelingen in het dorp Voorst. Voor de crisis waren er plannen voor grootschalige uitbreidingen van het dorp Voorst geprojecteerd in het buitengebied ( Visie Stedendriehoek 2030). […]

Read More