Home

Afgelopen maanden hebben veel inwoners hun mening gegevens over zonne-energie en windmolens in hun buurt. Vanavond was er een avond met bespreking resultaten. Deelnemers kregen een samenvatting van de gesprekken (geen oordeel). Natuurlijk was onze fractie ruim vertegenwoordigd.

Gisteren was het dan zo ver: Unlock Session #1. Ferenc van Damme nam ons mee in zijn verhaal over hoe wij ons beter kunnen betrekken bij onze inwoners. Inderdaad: hoe sluiten wij aan bij onze inwoners in plaats van andersom? Lees het verslag hier: https://www.zodus.nu/nieuws/artikel/bemoedig #zodus

Insprekers RtG inzake fietspad langs de #Fliert doen ernstig beroep op #participatie.
Wethouder Van der Sleen beaamt meningsverschil met omwonenden. Het is zeer ernstig dat ook hier insprekers zich wederom niet gehoord voelen!
@CDAVoorst vindt dat de raad nu aan zet is!

Load More...