Stand van zaken N345 Rondweg Voorst – 1 febr. 2017

Onderstaand bericht betreft een e-mail van de provincie Gelderland van 1 febr. 2017.

Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

De voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de rondweg zijn zichtbaar. Er zijn enkele gebouwen gesloopt en op diverse plaatsen wordt archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Archeologie
Het speuren naar restanten uit oude beschavingen maakt onderdeel uit van de voorbereidende werkzaamheden. Eind 2016 heeft er een uitgebreid archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Dit is gedaan door ‘proefsleuven’ te graven. In totaal zijn er 54 proefsleuven gegraven met een oppervlakte van circa 4500 m2. Het onderzoek heeft vele archeologische vondsten opgeleverd uit de Vroege Bronstijd (+/- 1500 jr. voor Chr.) tot en met de Nieuw Tijd (omstreeks 1500 na Chr.). De resten van aardewerk, steen, bot en metaal en crematieresten geven informatie over hoe men in het verleden leefde. Dit voorjaar wordt verder gegraven om alle vondsten bloot te leggen.

Explosieven
Gelijktijdig met het archeologisch onderzoek is gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Onderzoekers maken hierbij gebruik van grondradar. Tijdens het onderzoek is niets aangetroffen.

Planning
Vijf aannemers hebben een aanbieding (aanbesteding) mogen doen voor het aanleggen van de rondweg. De beoordeling van deze aanbiedingen heeft plaatsgevonden en we zijn nu in de laatste fase van de aanbesteding, het gunnen. Begin maart kunnen wij bekend maken welke aannemer het werk gaat uitvoeren. Deze aannemer kan vervolgens een definitieve planning maken. Zodra deze planning bekend is organiseren wij een inloopavond.