Activiteiten

Een jaarlijkse activiteit van het Voorster Belang en Omstreken is het organiseren van een huttenkamp voor de kinderen in de leeftijdsgroep van 6 t/m 12 jaar uit ons dorp en omgeving. Het huttenkamp vindt plaats rond en in ons dorpshuis in de laatste week van de zomervakantie en biedt plaats aan zo’n 100 kinderen. Op dinsdagochtend worden de kinderen rond 9.30 uur verwacht en worden groepjes gevormd om de hutten te gaan bouwen. Deze dag eindigt ongeveer 16.30 uur. Op woensdagochtend beginnen we weer om 9.30 uur. De kinderen kunnen overnachten in de eigen hut van woensdag op donderdag. Op donderdagmorgen nuttigen we gezamenlijk een ontbijt. Na het ontbijt is het huttenkamp voor de kinderen afgelopen en wordt alles door de vrijwilligers weer opgeruimd.

Voorster Belang en Omstreken wil de buurt in voor een hapje en een drankje. Het is een bekend gegeven dat het welbevinden van mensen in hun woonomgeving erg afhankelijk is van de mate waarin men de buurt kent en van de goede relaties in de directe woonomgeving. Het dus van belang dat er af en toe iets wordt georganiseerd dat er vooral op is gericht de relaties in de directe woonomgeving te onderhouden en te verbeteren. Daarom wil het Voorster Belang buurtbarbecues organiseren. De opzet is eenvoudig: we nodigen jaarlijks de bewoners van een buurt uit samen deel te nemen aan een barbecue. Dat doen we enkele malen per jaar, waarbij de barbecue steeds een andere buurt bezoekt. Zo wordt dit een terugkerend evenement, waarvan wij hopen dat het bijdraagt aan de goede relaties in de directe woonomgeving, en daarmee aan het welbevinden van onze dorpsgenoten in de eigen buurt.

Palmzondag is na Kerstmis en Pasen een van de belangrijkste Christelijke feestdagen. Op deze dag wordt de triomfantelijk intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. De kerk noemt Palmpasen formeel “Dominica in Palmis” of wel Palmzondag. Palmpasen is de laatste dag van de vastentijd en daarmee de eerste dag van de goede week. Tevens is het de tweede dag van de zogenaamde passietijd. Palmzondag wordt daarom ook wel passietijd des Heren genoemd. Palmstokken: Twee latten als een kruis aan elkaar gebonden. Dat kruis doet ons denken aan het kruis waaraan Jezus is gestorven. Aan het kruis hangt een krans van buxustakken. De groene takjes verwijzen in de eerste plaats natuurlijk naar de intocht van Jezus in Jeruzalem. De krans betekent een kring van mensen, die het met elkaar eens zijn, zonder ruzie, oorlog en verdriet. Buxus is ook symbool van hoop. Er hangen ook zoete en zure vruchten aan het kruis. Het palmpasenkruis is als een boom, een levensboom. Aan een boom komen vruchten. Tijdens ons leven kennen we momenten van vreugde (zoet) en van verdriet (zuur). Ook hangen er soms nog broodjes aan. Op het kruispunt, waar de mensen elkaar tegenkomen, delen de mensen het brood met elkaar, dat je nodig hebt om te overleven. Tenslotte staat er boven op de palmpasenstok een haantje van brooddeeg. Het haantje laat namelijk als eerste horen dat er een nieuwe dag aankomt. Het laat de mensen weten, dat ook al gaat het nu niet zo goed, er weer een tijd komt dat voor iedereen de zon gaat schijnen. Is het vandaag niet zo’n fijne dag, morgen komt er weer een betere. Het haantje geeft ons dus hoop! Het lopen met Palmpaastakken is een oud gebruik dat alles te maken heeft met de intocht van Jezus in Jeruzalem. Alle mensen legden toen takken op de weg, waar Jezus op zijn ezel overheen reed. De palmpasenstok verwijst ook naar oude vruchtbaarheidsfeesten, waarmee vroeger, bij het aanbreken van de lente, het nieuwe leven in de natuur werd gevierd. Jong groen kondigt het voorjaar aan, deeg vertegenwoordigt kiemkracht en eieren staan voor nieuw leven. Ook ronde vormen, zoals kransen, stammen uit die tijd. De cirkel symboliseert de kringloop van het jaar en de kringloop van het leven. En zo zit die lekkere palmpaasstok vol met verhalen.

PALMPASEN 2015


IJspret

HULDIGING STEFAN GROOTHUIS

HUTTENKAMP 2015

PALMPASEN 2015

PALMPASEN 2014

HUTTENKAMP 2013

HUTTENKAMP 2012 - Dinsdag foto’s Renate Noordhuizen

HUTTENKAMP 2012 en ZOMER IN GELDERLAND