Categorie: Vluchtelingen

Standpunt bestuur Voorster Belang en Omstreken inzake opvang vluchtelingen

Het bestuur heeft kennis genomen van het besluit van het college van B&W, zoals publiek gemaakt op 29 september jl., en de unanieme steun van de gemeenteraad voor dit besluit op 5 oktober jl. De keuze voor het voormalige Rabobankgebouw t.b.v kortdurende crisisnoodopvang van maximaal 50 vluchtelingen is hiermee definitief. In deze gegeven omstandigheden zullen […]

Lees het volledige artikel

Inspraknotitie VBeO betreffende de RTG 19 oktober 2015: Mogelijkheden opvang asielzoekers en statushouders

Geachte raadsleden, Het college vraagt de raad om een besluit over de voorgestelde keuze in de notitie strategische ontwikkelingen vluchtelingen gemeente Voorst. Uit de vijf vormen van opvang kiest het college voor de 1e vorm, kortdurende crisisnoodopvang, en voor de laatste vorm, plaatsing van statushouders. De kortdurende crisisnoodopvang is sinds 9 oktober gerealiseerd in het […]

Lees het volledige artikel