Inspraknotitie VBeO betreffende de RTG 19 oktober 2015: Mogelijkheden opvang asielzoekers en statushouders

Geachte raadsleden, Het college vraagt de raad om een besluit over de voorgestelde keuze in de notitie strategische ontwikkelingen vluchtelingen gemeente Voorst. Uit de vijf vormen van opvang kiest het college voor de 1e vorm, kortdurende crisisnoodopvang, en voor de laatste vorm, plaatsing van statushouders. De kortdurende crisisnoodopvang is sinds 9 oktober gerealiseerd in het voormalige Rabobankgebouw in het dorp Voorst. Wij willen daar graag een aantal opmerkingen bij plaatsen. voor meer informatie klik hier.