Standpunt bestuur Voorster Belang en Omstreken inzake opvang vluchtelingen

Het bestuur heeft kennis genomen van het besluit van het college van B&W, zoals publiek gemaakt op 29 september jl., en de unanieme steun van de gemeenteraad voor dit besluit op 5 oktober jl. De keuze voor het voormalige Rabobankgebouw t.b.v kortdurende crisisnoodopvang van maximaal 50 vluchtelingen is hiermee definitief. In deze gegeven omstandigheden zullen we moeten proberen de vluchtelingen zo goed mogelijk op te vangen. voor meer informatie klik hier.