“Duimen voor de dorpen”

Het is zo ver. Het rekenkamerrapport “Duimen voor de dorpen” hebben we vandaag aangeboden aan de gemeenteraad en is daarmee nu ook openbaar. En we zijn blij het jullie ook aan te kunnen bieden.

In de bestuurlijke nota is te lezen hoe de rekenkamercommissie de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen beoordeelt. Daarnaast is vooral bijlage 1, het onderzoek naar de beleving in de dorpen Klarenbeek, Terwolde, Teuge en Voorst erg informatief. We kijken met een heel goed gevoel terug op de samenwerking met de dorpscontactpersonen en de dorpsbelangenverenigingen. Het staat vast datjullie inzet heeft gezorgd voor een hogere respons bij het belevingsonderzoek en een betere duiding van de uitkomsten.

De titel van het rapport is ‘Duimen voor de dorpen’. Dat is in de eerste plaats een verwijzing naar de positieve uitkomst van het onderzoek. Tegelijkertijd blijft aandacht voor dorpen gewenst. De bestuurlijke nota reikt daarvoor enkele ingrediënten aan de gemeente aan, zonder de pretentie dat er een pasklaar recept voor elk van de dertien dorpen in de gemeente Voorst is. Het rapport met bijlagen vind je hieronder via de hyperlinks.
Mochten jullie de rapportages liever als bijlage bij een mail of via wetransfer ontvangen dan kan dat natuurlijk ook. Laat dat gerust weten. Zoals beloofd vind je in de bijlage de opmerkingen die in de open velden zijn gemaakt voor wat betreft het dorp Voorst. We hopen dat dat dit voor jullie van betekenis is.

rapport “Duimen voor de dorpen”
bijlage 1a Belevingsonderzoek Het PON
bijlage 1b Tabellenboek Belevingsonderzoek Het PON
Bijlage 2 Positionering kernen ZKA
Bijlage 3 Vier dorpen gaan onder de loep (Timmermans/Van den Broek)

Het rapport wordt in de komende maanden behandeld door de gemeenteraad. Echter in verband met de maatregelen rond het coronavirus liggen de raadsvergaderingen nu vrijwel stil.
Zodra meer bekend is over de raadsbehandeling ontvang je hierover via de griffie bericht.

Nogmaals heel hartelijk dank voor de bijzonder prettige samenwerking en jullie inspanningen. Veel succes bij jullie werkzaamheden als dorpscontactpersonen en dorpsbelangenvereniging voor jullie mooie dorp Voorst.

En heb je vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet, namens de rekenkamercommissie,

Carlo van Dijk (voorzitter)
Dini Vriezekolk (secretaris)