Concept RES

Gisteren is de concept RES en bijbehorende raadsmededeling openbaar geworden en toegevoegd aan de vergaderstukken van de raad:

Link naar raadsmededeling
Link naar concept RES

De concept RES stond oorspronkelijk geagendeerd voor de ronde-tafelgesprekken van 23 maart, maar deze vergadering is in verband met maatregelen rond het coronavirus niet door gegaan.
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe het behandelproces door de gemeenteraad zal zijn. Zodra hier meer over bekend is stellen wij u op de hoogte.

Ik vertrouw er op dat we u voor nu voldoende hebben geïnformeerd.

Voorster Belang en Omstreken.