Op zoek naar nieuwe bestuursleden

Een eerste oproep in het Voorster Nieuws heeft helaas geen aanmeldingen opgeleverd en daarom herhalen wij nog een keer deze oproep. Het Voorster Belang doet een dringend beroep op betrokken Voorstenaren en op haar leden om zich aan te melden als nieuw bestuurslid. Het bestuur draait nu met een minimale bezetting en zal keuzes moeten maken ten aanzien van onderwerpen, zaken en activiteiten die aandacht vereisen.

Dat is erg jammer gezien de status van lopende projecten en ontwikkelingen die in de zeer nabije toekomst opgestart moeten worden.

Voorst is in beweging en dat willen we zo houden.

De nieuwe rondweg is eind van het jaar klaar maar kunnen we nog de aanleg van een extra voetpad realiseren? De nieuwe supermarkt is opgeleverd, wat een aanwinst voor Voorst. De ondernemersvereniging nieuwe stijl is actief, maar ook daarin willen we graag blijven participeren. De herinrichting van de Rijksstraatweg zit eraan te komen waarvoor we willen blijven sturen op een goede voorlichting en strakke planning. Voorst moet toeristisch en recreatief op de kaart gezet worden en daarvoor kunnen we goede en nieuwe ideeën goed gebruiken. Een onderdeel daarvan is het opzetten van wandel- en fietsroutes vanuit en rondom Voorst en mogelijk kan er een klompen pad gerealiseerd worden. We willen graag meedenken in het verduurzamen van ons dorp.

Samen met de nieuwe dorpscontact persoon werken we aan het realiseren van een website van en voor het dorp Voorst en omgeving. Een platform voor alle bewoners, verenigingen, scholen, bedrijven enz. Maar er is ook aandacht voor de leefbaarheid voor ouderen, kennismaking met nieuwe inwoners, woonbehoeftes inventariseren en het verbeteren van de veiligheid.

In dat kader is er maandelijks overleg met de wijkagent.

Ook de organisatie van de buurtbarbecues, het huttenkamp en de Palmpasenoptocht moet doorgang vinden.

We zoeken enthousiaste bestuursleden om met al deze boeiende onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Om Voorst op de kaart te zetten en samen te werken aan een leefbaar Voorst.

Heb je Interesse, goede ideeën? Kom gerust een keer langs op een vergadering, iedere eerste dinsdag van de maand in het dorpshuis, aanvang 20:30 uur of meld je aan via info@voorsterbelang.nl   of bel naar 0575 502178.