Voorster Belang e.o. zoekt nieuwe bestuursleden

Afgelopen jaar is Carel Boogman afgetreden als algemeen bestuurslid, en Germa Hofman (secretaris) en Henk Wijtenhorst (voorzitter) hebben aangegeven tijdens de volgende jaarvergadering te zullen aftreden. Daarom zijn we op zoek naar minimaal drie enthousiaste bestuursleden, o.a. voor de functies van secretaris en voorzitter.

Het bestuur van Voorster Belang e.o. vergadert één keer per maand. In een apart artikel is beschreven welke onderwerpen allemaal aan de orde komen. Wie dit artikel doorleest zal zien dat de vereniging Voorster Belang e.o. een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de leefbaarheid in en om ons dorp, door het organiseren van diverse activiteiten, door het initiëren van nieuwe activiteiten en door de belangenbehartiging richting met name de gemeente Voorst.

Een actief bestuur draagt wezenlijk bij aan een betere leefomgeving. Daarom hoop ik van harte dat zich nieuwe bestuursleden zullen melden.

Wie meer informatie wenst kan contact opnemen met een van de bestuursleden of een e-mail sturen naar info@voorsterbelang.nl.

Met vriendelijke groet,

Henk Wijtenhorst
voorzitter