Activiteiten Voorster Belang en Omstreken

Voorster Belang e.o. zoekt nieuwe bestuursleden. Daarom wordt in dit artikel toegelicht welke activiteiten het bestuur momenteel zoal op de agenda heeft. Uiteraard wijzigt dit enigszins met de tijd en er komen diverse onderwerpen langs die slechts kortdurend aandacht vragen. Dat is buiten het overzicht gehouden.

De organisatie van de volgende activiteiten:
* het huttenkamp;
* de buurtbarbecues (twee maal per jaar);
* de Palmpasen optocht.

Het bevorderen van een veilige leefomgeving:
* maandelijks overleg met de wijkagent;
* het faciliteren van het spreekuur van de wijkagent;
* het initiëren en/of bijdragen aan initiatieven, bijvoorbeeld het herplaatsen van de flitspaal Rijksstraatweg, het plaatsen van een bord op het station Empe-Voorst t.b.v. het stimuleren van het doen van aangifte bij vernieling en diefstal (bord wordt binnenkort geplaatst) en het bijdragen aan de beschikbaarheid van AED’s die 24/7 toegankelijk zijn en aangesloten op Hart Veilig Wonen.

Het project Voor(st)anders (projectplannen t.b.v. de dorpscontactpersoon):
* opstellen projectplannen i.s.m. de dorpscontactpersoon;
* aanvragen subsidies voor de dorpscontactpersoon;
* voortgang bewaken en tussentijds overleg met de dorpscontactpersoon.

Openbare ruimte:
* jaarlijks overleg met het kernenteam van de gemeente Voorst over evt. problemen met bestrating, verlichting, bewegwijzering, parkeersituaties, e.d.;
* het initiëren en/of bijdragen aan initiatieven, bijvoorbeeld de recent – i.s.m. De Bolster -vernieuwde zithoek Wilhelminaweg/Rijksstraatweg.

Diverse activiteiten t.b.v. de leefbaarheid en economische vitaliteit:
* participatie in het project ‘kerngerichte duurzaamheid’: een project om voor het dorp en omgeving een aanbod te ontwikkelen om in één keer een grote stap te maken richting duurzaamheid;
* participatie in een stuurgroep t.b.v. de openstelling en bezichtigingen van Slot Nijenbeek;
* belangenbehartiging t.b.v. infrastructurele projecten zoals rondweg Voorst en herinrichting Rijksstraatweg, o.a. gericht op een goede informatievoorziening voor de bewoners;
* inspreken bij ‘ronde-tafel-gesprekken’ met de gemeenteraad, indien het onderwerp relevant is. Bijvoorbeeld t.b.v. woningbouw en de recente inspraak t.b.v de bestemmingsplanwijziging voor de nieuwe supermarkt;
* bijdragen aan initiatieven t.b.v. het verbeteren/uitbreiden van wandel- en fietsroutes en het opnemen van het dorp Voorst en omgeving in wandel- en fietsnetwerken;
* het stimuleren van nieuwe initiatieven die direct of indirect kunnen leiden tot nieuwe evenementen en/of onderlinge samenwerking, bijvoorbeeld de inzet om de ondernemersvereniging nieuw elan te geven en het ondersteunen van de atelierroute Voorst;
* het bijdragen aan het opzetten van een informatieve website voor het dorp en omgeving.