Jaarvergadering 18 mei 2017

Het bestuur van Voorster Belang en Omstreken nodigt de leden van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 18 mei a.s., aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Voorst.

Naast de formele punten t.b.v. het afleggen van verantwoording voor het jaar 2016, wil het bestuur de jaarvergadering graag benutten om met de leden in gesprek te gaan over de actuele ontwikkelingen in en om ons dorp.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn o.a.: de herinrichting van de Rijksstraatweg, het naar aanleiding van de woonvisie opgestarte onderzoek naar de woonwensen in ons dorp, de stand van zaken m.b.t. het versterken van de ondernemersvereniging, de voornemens m.b.t. een nieuwe atelierroute, het opzetten van een nieuwe website voor het dorp en omgeving, het verder verbeteren van het aanbod voor recreatie en toerisme, onze participatie in de werkgroep voor het realiseren van een historisch informatiecentrum bij slot Nijenbeek, de stand van zaken m.b.t. het aanbieden van sneller internet in de buitengebieden, het voornemen in en om het dorp meer AED’s te krijgen die 24/7 beschikbaar zijn en uiteraard de lopende zaken zoals de organisatie van het huttenkamp, de buurtbarbecues en de palmpaasoptocht.

Het bestuur wil graag uw mening horen over deze onderwerpen. Mocht u de jaarvergadering willen bijwonen, dan zouden we het op prijs stellen even bericht te ontvangen via info@voorsterbelang.nl.