10 mei informatieavond over Herinrichting Rijksstraatweg

Hierbij wordt u uitgenodigd voor actuele informatie over de herinrichting van de Rijksstraatweg, de nieuwe supermarkt en aanleg van de rondweg op woensdag 10 mei in het Dorpshuis te Voorst.
De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur is de zaal open.

Parallel aan de voorbereiding van de aanleg van de westelijke rondweg N345 om het dorp Voorst zijn plannen in ontwikkeling om de ruimtelijke structuur, de economische vitaliteit en de leefbaarheid van het dorp Voorst te versterken.
De toekomstige herinrichting van de Rijksstraatweg na ingebruikneming van de rondweg (volgens planning in 2019) en de ruimtelijke ontwikkelingen op de voormalige Rabo-locatie staan hiervoor hoog op de agenda. Op verschillende manieren wordt hierover informatie gegeven.
Deze bijeenkomst is een initiatief van het Voorster Belang, dorpscoördinator mevrouw A. de Jong en het college van Burgemeester en wethouders van Voorst.

Agenda bijeenkomst
1. Opening
2. Aanleg rondweg N345 – stand van zaken
3. Nieuwe supermarkt voormalige Rabo locatie – impressies ontwerp
4. Herinrichting Rijksstraatweg
• presentatie ontwerp op hoofdlijnen en impressies toekomstige inrichting
• aanpak uitvoering
• beoordeling ontwerp en gelegenheid tot reageren op het ontwerp
5. Rondvraag

Wensen uit het dorp
Het college heeft vanaf 2012 regelmatig overleg gehad met het dorp Voorst over de toekomstige ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen van het dorp. Gevraagd is wat het dorp belangrijk vindt. Unaniem hebben bewoners en ondernemers twee speerpunten aangewezen:

1. herinrichting van de Rijksstraatweg tot een dorpsstraat
2. herontwikkeling Rabo-locatie

Herinrichting Rijksstraatweg
Het dorp vindt het van groot belang dat de kern van Voorst een dorpse sfeer kent met economische levendigheid, bereikbare winkels en voorzieningen, een kwalitatieve openbare ruimte en ruimte voor verblijven en ontmoeten.
De wensen uit het dorp voor de Rijksstraatweg zijn vertaald in een ontwerp voor de herinrichting en afbeeldingen, die een indruk geven van de toekomstige Rijksstraatweg.
Tijdens deze bijeenkomst kunt u hierop voor het eerst reageren en aangeven of aanpassing van het ontwerp gewenst of nodig zijn.

Winkels, voorzieningen, recreatie en toerisme speerpunten
Versterking van de economische vitaliteit van het dorp is ook een uitgangspunt, zodat het voor bewoners, klanten en toeristen aantrekkelijk is om de lokale ondernemers in het dorp te bezoeken voor onder andere boodschappen of ontspanning. Om dit te bereiken wordt ingezet op een optimale bereikbaarheid van de winkels en voorzieningen met daarbij voldoende ruimte om te parkeren of te verblijven. Daarnaast worden de toeristisch-recreatieve kwaliteiten van Voorst en omgeving benadrukt. Deze kwaliteiten kunnen ook bijdragen aan de economische levendigheid van het dorp.

Voorkeur voor supermarkt op voormalige locatie Rabobank
Bewoners en ondernemers zien graag dat op de Rabo-locatie een publiekstrekker komt in de vorm van een wat grotere winkel kom. Bij voorkeur een supermarkt. Woningcorporatie IJsseldal Wonen (eigenaar van het terrein), private partijen en de gemeente zijn bezig om hier invulling aan te geven.

Financiële bijdragen van provincie en gemeente
Provincie Gelderland en gemeente Voorst zien de herinrichting van de Rijksstraatweg als een belangrijke impuls voor de toekomst van het dorp Voorst. Beide hebben hiervoor gelden beschikbaar gesteld, waardoor de herinrichting vanaf 2019 uitvoerbaar is.