Stand van zaken N345 Rondweg Voorst – april 2017

Onderstaand bericht betreft een e-mail van de provincie Gelderland van 14 april 2017

Aannemersbedrijf F.L. Liebregts B.V. uit Middelbeers mag de rondweg N345 Voorst gaan aanleggen. Deze aannemer krijgt de opdracht van de provincie omdat zij de beste aanbieding hebben gedaan. Vijf aannemers hebben een aanbieding (aanbesteding) mogen doen en zijn beoordeeld op onder andere de uitwerking van het ontwerp en de mate van hinder voor de omgeving.

Voorbereidingen
Wij zijn al geruime tijd bezig met diverse voorbereidende werkzaamheden. Op verschillende plekken, bijvoorbeeld waar gebouwen hebben gestaan, wordt regelmatig gemaaid en gezaaid. Dit doen we om te voorkomen dat er op die plekken dieren gaan nestelen of bijzondere planten gaan groeien. Het archeologisch onderzoek zetten we voort en we gaan deze zomer de eerste kabels en leidingen verleggen.

Bomen
Medio 2017 kappen we 20 bomen aan de Rijksstraatweg die ruimte moeten maken om de rondweg aan te kunnen leggen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 19 bomen onvoldoende levensvatbaarheid en kwaliteit hebben. In overleg met Landgoed Beekzicht en de gemeente Voorst hebben we daarom besloten ook deze bomen te kappen. Aan de zuidkant van Voorst staan 4 grote eiken. Hiervan gaan we er 2 kappen zodat er voldoende ruimte ontstaat om de rotonde aan te leggen. Afgelopen oktober heeft de gemeente Voorst ons de kapvergunning verleend.

Landschappelijke uitstraling
De ruimte die ontstaat bij Landgoed Beekzicht gaan we gebruiken om een volledig nieuwe dubbele rij bomen (Zomereik) te planten, aangevuld met beukenhagen. De noordelijke entree van Voorst krijgt hiermee een landschappelijke uitstraling, behorend bij het uitgewerkte landschapsplan.

N345
De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van Voorst. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in Voorst als de regionale bereikbaarheid.