We hebben weer een flitspaal

image-6354592Op 7 september is een flitspaal geplaatst langs de Rijksstraatweg. Dat is bijna een jaar nadat de twee flitspalen werden verwijderd. Dat was onverwacht, en het argument van het Openbaar Ministerie – dat het verwijderen van de flitspalen sec was gedaan vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid – leidde vooral tot ongeloof en verbazing.

We hebben als Voorster Belang contact opgenomen met het Openbaar Ministerie, in een poging te achterhalen hoe het besluit de flitspalen te verwijderen was genomen, welke adviezen het Openbaar Ministerie had ingewonnen, e.d. We kregen geen antwoord en hebben daarop een zgn WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) gericht aan het Openbaar Ministerie. Concreet vroegen we om openbaarmaking van alle informatie inzake het besluit de flitspalen aan de N345 door Voorst en de N390 door Wilp te verwijderen. Het duurde even, maar we kregen een reactie. Helaas stelde dat inhoudelijk erg weinig voor.
Ondertussen nam de bezorgdheid in het dorp toe, omdat er naar de waarneming van velen met grote regelmaat aanzienlijk te hard werd gereden, zelfs onbezonnen werd ingehaald in het dorp. Deze bezorgdheid heeft o.a. geleid tot de oprichting van een actiegroep ‘Een veilige Rijksstraatweg Voorst’, die via facebook voortdurend aandacht vroeg voor dit thema.
De Provincie Gelderland heeft begin 2016 snelheidsmetingen gedaan. Volgens de publicatie over dit onderzoek in de Stentor zou het wel meevallen met het racegedrag in Voorst, omdat 90% niet harder zou rijden dan 58. Wij vonden dit juist verontrustend, omdat dus zo’n 150 tot 200 voertuigen per dag wel harder reden dan 58. Dat is een aanzienlijk aantal, mogelijk met snelheden die behoorlijk hoger zijn dan de genoemde 58. We hebben de Provincie daarom verzocht om toezending van de meetresultaten. Daarop ontvingen we wel toezeggingen, maar verder niets. In juni hebben we de Provincie nog eens benaderd, ditmaal met de opmerking dat we de onderzoeksresultaten via een WOB-verzoek zouden opvragen, mocht de Provincie weer in gebreke blijven.
We overleggen als bestuur Voorster Belang maandelijks met de wijkagent. Uiteraard hebben we onze bezorgdheid over de verkeersonveiligheid ook aan de orde gesteld. Onze wijkagent heeft zich met succes sterk gemaakt voor herhaalde snelheidscontroles aan de Rijksstraatweg.
Het Openbaar Ministerie heeft nu besloten toch weer een flitspaal te plaatsen. Kennelijk was de verkeersveiligheid toch niet gediend met het weghalen van de flitspalen in november 2015. Hoe het Openbaar Ministerie tot dit inzicht is gekomen zal wel onduidelijk blijven. Wij zien dit als een succes van het collectief: de publiciteit van de actiegroep, de snelheidsmetingen die dankzij de wijkagent zijn gedaan en onze (WOB-) verzoeken richting het Openbaar Ministerie en de Provincie.