Wel huttenkamp in 2017

Op 5 mei is o.a. via deze website bekend gemaakt dat het Voorster Belang dit jaar geen huttenkamp organiseert. Dit besluit is genomen in de bestuursvergadering van 3 mei. We organiseren het huttenkamp sinds 2010 en gelukkig is het ieder jaar een groot succes. De organisatie is tot heden geheel verzorgd door bestuursleden van het Voorster Belang. Een aantal bestuursleden wil dit voorlopig wel blijven doen, maar we zijn wel van mening dat met name vanuit de ouders van de deelnemende kinderen een grotere bijdrage kan worden geleverd aan de organisatie. We hebben ook voor het huttenkamp in 2015 geprobeerd extra vrijwilligers te vinden. Dat is niet gelukt. We hebben berichten geplaatst in het Voorster Nieuws en op deze website; we hebben een paar e-mailings gedaan; we hebben de basisscholen gevraagd berichten op te nemen in de nieuwsbrieven en we hebben mensen persoonlijk aangesproken. Normaal beginnen we ongeveer in februari met de organisatie, maar omdat zich nog steeds niemand had gemeld hebben we nog een mailing verstuurd. In mei moesten we vaststellen dat zich nog steeds niemand had gemeld. Daarom hebben we, hoe spijtig dat ook is, besloten dit jaar te passeren.

We gaan er van uit dat het voor 2017 wel lukt mensen te vinden. Wie belangstelling heeft kan dat via info@voorsterbelang.nl kenbaar maken of gewoon een bestuurslid aanspreken.