Slot Nijenbeek verdient meer dan consolidatie

In maart 2013 besluit de gemeenteraad van Voorst over de toekomst van landgoed De Poll. Er is een omvattend plan opgesteld voor de restauratie en nieuwbouw van een aantal gebouwen. Voor zover wij kunnen beoordelen een prima plan waarmee onze omgeving nog aantrekkelijker wordt vanuit oogpunt van natuurbehoud, cultuurhistorie, toerisme e.d.

Voor wat betreft de ru�ne van Slot Nijenbeek zijn de ambities helaas minimaal. Het huidige plan gaat niet verder consolidatie (zorgen dat het slot niet verder vervalt). Het bestuur van Voorster Belang ziet dat als een gemiste kans. Slot Nijenbeek is uniek en kan, eenmaal gerestaureerd, een waardevolle aanvulling zijn op het cultuurhistorische en toeristische aanbod in onze omgeving. Dit hebben wij verwoord in een brief aan de gemeenteraad van Voorst. Deze brief kunt u hier inzien.