Rondweg met parallelweg

De planvorming voor de rondweg zit in de volgende fase. Op 19 maart jl. heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland een voorontwerp van het inpassingsplan vastgesteld (afgekort VOIP). Dit voorontwerp is bedoeld voor de gemeente en het waterschap. Een belangrijke wijziging ten opzichte van de eerdere plannen is dat aan de westzijde van de rondweg een parallelweg is gepland, met name voor landbouwverkeer. Deze aanpassing is door de provincie Gelderland gedaan om tegemoet te komen aan de wens vanuit de gemeente Voorst het landbouwverkeer toe te staan op de rondweg. Dat stuitte op bezwaren bij de provincie. Een parallelweg is kennelijk wel akkoord.
Het college van B&W te Voorst moet voor 27 april reageren op dit voorontwerp. Het college heeft dit voorgelegd aan de gemeenteraad, die op 22 april over het voorontwerp vergadert. En de gemeenteraad geeft ons weer de gelegenheid in te spreken op een rondtafel bijeenkomst op maandagavond 8 april. Dit begint 19.30 uur en de rondweg is het tweede onderwerp op de agenda.De stukken voor deze vergadering vindt u op http://voorst.notudoc.nl/cgi-bin/agenda.cgi/action=view/id=24805
Het is een lange lijst bijlagen met veelal lijvige rapporten. In ��n van deze rapporten, het landschapsplan, staat een kaartje waarop de rondweg met de parallelweg duidelijk staat afgebeeld. Dat kaartje kunt u hier inzien en downloaden.
Zoals gezegd wordt dit voorontwerp eerst voorgelegd aan de gemeente en het waterschap. Een volgende versie van het inpassingsplan word in een paar maanden ter visie gelegd. Daar kan eenieder dan formeel op reageren via het indienen van een zienswijze (schriftelijke reactie).Het bestuur van Voorster Belang heeft het voornemen op 8 april in te spreken. We zijn natuurlijk benieuwd hoe de meningen in het dorp zijn over dit ontwerp met parallelweg en nodigen u graag uit dit kenbaar te maken. Dat kan door een van de bestuurleden aan te spreken of te bellen en u kunt ons per e-mail bereiken op info@voorsterbelang.nl