EnergieRijk Voorst; samen duurzaam en goedkopere energie!

Energie besparen en energie zelf opwekken en onafhankelijk zijn van de grote energieleveranciers. Zelf weer de baas worden. Dat is wat EnergieRijk Voorst wil bereiken. Klein beginnen met lokale projecten, leren, uitbouwen, doorontwikkelen, kosten besparen. Samen met zoveel mogelijk inwoners van Voorst.
Dat is wat EnergieRijk Voorst doet.
ERV doet dat vanuit het gevoel dat we verstandig met onze leefomgeving om moeten gaan en omdat ERV vindt dat we die omgeving leefbaar door moeten geven. Maar ERV doet het ook omdat het uiteindelijk financieel voordeel oplevert.
ERV is een kleine groep betrokken mensen die gauw groter wil groeien, die het goede van Voorst koestert en meewerkt aan een duurzame toekomst voor de gemeente.
ERV kent de volgende projecten:
– Zonnepanelen op eigen dak
Inmiddels zijn op ruim 60 daken PV panelen geplaatst die samen 123.000 KWh produceren.
– Educatie en voorlichting op scholen
– Energiebesparing voor particuliere woningbezitters
– Alternatieve verwarmingsbronnen
– Windenergie
– Zonnepanelen op woningen van Goed Wonen en gebouwen van de gemeente.
EnergieRijk Voorst is een co�peratieve vereniging die op 16 juli 2012 is opgericht door enkele vrijwilligers die ook het eerste bestuur van de vereniging vormen.
Inwoners, bedrijven en instellingen van de gemeente Voorst en van het Apeldoornse deel van Klarenbeek kunnen lid worden van EnergieRijk Voorst.
Voor meer informatie: www,energierijkvoorst.nl