Veiligheid in dorp Voorst

Het Voorster Belang wil graag een aantal onderwerpen onder de aandacht brengen die relevant zijn voor de veiligheid in en om het dorp
Er wordt al geruime tijd ingezet op het verbeteren van de veiligheid, bijvoorbeeld door maandelijkse spreekuren van de wijkagent, intensiever toezicht door de politie, het houden van een voorlichtingsavond op 10 oktober jl. en expliciete aandacht van de politie voor inbraakveiligheid. Voor het laatstgenoemde hanteert de politie een creatieve en indringende methode. Als mensen niet thuis zijn bestaat de kans dat de politie de woning even extern onderzoekt op inbraakonveilige plekken. Op zo�n plek wordt een �voetprint� achtergelaten met de tekst �Deze afdruk had van een inbreker kunnen zijn�. De bewoners krijgen meteen informatie in de bus met een toelichting en tips voor betere beveiliging. Het heeft er alle schijn van dat al deze maatregelen effect sorteren. De statistieken wijzen uit dat de laatste periode minder wordt ingebroken in vergelijking met het afgelopen jaar en ook in vergelijking met omliggende gemeenten. Het is uiteraard lastig te bewijzen dat dit een direct gevolg is van de inspanningen van de politie en van de wijkagent in het bijzonder, maar dit ligt wel voor de hand.
Er is recent overleg geweest tussen de politie, de gemeente Voorst en Voorster Belang over het al dan niet plaatsen van een tent tijdens de nieuwjaarsviering. Dit was aan de orde omdat �t Geveltje stopt met de organisatie van deze tent. Het opzetten van zo�n tent is mede ingegeven om overlast te voorkomen. De laatste jaren blijkt dat de jeugd zich vooral richt op het bezoeken van evenementen in de omgeving en in mindere mate de tent bezoekt. Alles afwegende is besloten dit jaar geen tent te plaatsen met Nieuwjaar.
Ter afsluiting: op dinsdag 6 december van 20.00 tot 20.30 uur houdt de wijkagent, de heer F. Van Dijk, weer zijn maandelijkse spreek-�-halfuur in de Gert-Jan van den Berg zaal van het Dorpshuis te Voorst. U bent uiteraard van harte welkom. Indien u op een andere wijze contact wilt opnemen met de wijkagent dan kan dat via telefoonnummer 0900-8844 of per e-mail naar frans.van.dijk@no-gelderland.politie.nl.