Geen tent in dorp Voorst.

Geen tent met Nieuwjaar in dorp Voorst Er is recent overleg geweest tussen de politie, de gemeente Voorst en Voorster Belang over het al dan niet plaatsen van een tent tijdens de nieuwjaarsviering. Dit was aan de orde omdat �t Geveltje stopt met de organisatie van deze tent. Het opzetten van zo�n tent ismede ingegeven om overlast te voorkomen. De laatste jaren blijkt dat de jeugd zich vooral richt op het bezoeken van evenementen in de omgeving en in mindere mate de tent bezoekt. Alles afwegende is besloten dit jaar geen tent te plaatsen met Nieuwjaar. Het plaatsen van een tent is een jaarlijks terugkerend thema. De jaarlijkse onzekerheid over het wel/niet plaatsen is wat ons betreft ongewenst. Het gezamenlijkvieren van Nieuwjaar heeft meer kans op succes als er duidelijkheid is voor een aantal jaren en als we er in het dorp met meerdere partijen achter gaan staan. Het Voorster Belang wil daarom graag onderzoeken of er meer partijen zijn in het dorp die tezamen willen tekenen voor de organisatie van een tent met Nieuwjaar (wellicht al beginnend op oudejaarsavond). En dan niet voor��n jaar, maar meteen voor minimaal drie jaren. Met de gemeente Voorst is afgesproken dat we dit voorjaar tezamen een besluit nemen.