Herinrichting Rijksstraatweg Voorst uitvoerings datum.

Definitieve maatregelen

De verkeerssituatie op de Rijksstraatweg in Voorst willen wij verduidelijken door een aantal aanvullende maatregelen te nemen. Door die maatregelen kan de politie beter handhaven op snelheidsovertredingen. Dat komt de verkeersveiligheid in het dorp ten goede. Tijdens de inloopbijeenkomst van 2 maart 2022 konden inwoners en ondernemers reageren op onze voorstellen. Mede op basis van alle reacties zijn wij gekomen tot de volgende definitieve maatregelen voor de Rijksstraatweg in Voorst:

  • Wij brengen op subtiele wijze parkeervakken aan op het trottoir. Het aantal parkeerplekken en de locaties zijn mede bepaald op basis van de ontvangen reacties;
  • Op de rechte stukken weg brengen wij in totaal zes versmallingen aan. Tussen de Wilhelminaweg en de Kerkstraat twee en tussen de Schoolstraat en de Binnenweg vier.
  • Bij de overgang van 50 km/u naar 30 km/u aan de zuidzijde van het dorp, accentueren wij de overgang naar 30 km/u. Dit doen wij door een dubbele zonestreep aan te brengen op het asfalt en blokhagen aan te brengen in de berm. De blokhagen worden pas aangebracht in het plantseizoen (najaar);
  • Op de fietsstroken aan de zuidzijde van het dorp brengen wij de ontbrekende fietssymbolen aan.
  • Over de fietsopgang bij de zuidelijke rotonde, waar het vrij liggend fietspad over gaat naar de fietsstroken langs de rijbaan, ontvingen wij veel reacties. Wij bekijken of en hoe we de situatie veiliger kunnen maken.

Veiligere fietsopgang nabij de Beelelaan

Het ontwerp voor een veiligere fietsopgang aan de zuidzijde van het dorp, waar het vrij liggend fietspad overgaat naar de fietsstroken langs de rijbaan, is inmiddels gereed. Wij brengen het vrijliggend fietspad eerder naar de rijbaan toe en laten het fietspad geleidelijk overgaan in de fietsstroken. Fietsers en autoverkeer hebben zo meer zicht op elkaar en kunnen goed op elkaar anticiperen. Het ontwerp is te bekijken op deze webpagina, onder het kopje Downloads.

Uitvoering van de werkzaamheden

In opdracht van de gemeente Voorst voert aannemer Reko Raalte deze zomer werkzaamheden uit aan de Rijksstraatweg in Voorst. De aannemer brengt parkeervakken aan op de stoepen en realiseert zes versmallingen op de rechte stukken weg. Op dinsdag 23 augustus 2022 starten de werkzaamheden en duren naar verwachting twee weken. De werkzaamheden kunnen tijdelijk overlast geven, maar wij proberen deze zo veel mogelijk te beperken.

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering? Dan kunt u terecht bij de uitvoerder van Reko, Rick Jansen. U bereikt hem op telefoonnummer (06) 18 48 44 74 of via rick@reko-raalte.nl
Hebt u andere vragen? Neem dan contact op met gemeente Voorst, Peter van den Berg via algemeen telefoonnummer (0571) 27 99 11 of rechtstreeks via e-mail: p.vandenvberg@voorst.nl

in deze link vind u een tekening van de maatregelen.