Pleidooi: Randweg Twello versus sluiten Spoor Kruisweg voor snel verkeer.

Beste Dorp genoten,

Vandaag 11-1-2021 19:30- 22:30 heeft het ronde tafel gesprek plaats gevonden en heb ik onderstaande pleidooi voor gelezen aan de voorzitter en de raad. Ik hoop dat deze bijlage met input van jullie bijdraagt tot een heroverweging van sluiting van de Kruisweg voor Snelverkeer. Op 25 januari is de besluitvorming binnen de gemeente.

XXXXXXXXXXXX

Geachte voorzitter en aanwezige,

Het Voorsterbelang vind het vreemd dat er overgangen gesloten moeten worden in Voorst, in combinatie met de aanleg van de randweg in Twello, het voorstel zou toch over de randweg gaan?
Nu zit het WWL er bij in. En zijn er zomaar de 4 bewaakte overgangen in het spoor Apeldoorn Zutphen opgenomen om te sluiten.
Het maakt het geheel niet overzichtelijker voor de dorpelingen in Voorst er heerst onbegrip, verbijstering naar de bedenkers toe.
Ook vinden wij het een gemiste kans dat hierover niet op de voorhand gesproken is met de belangen verenigingen / bewoners. Doordat wij vragen gesteld hebben kwam er informatie naar buiten.

Participatie vooraf was beter geweest.

Ten aanzien van de Randweg zijn wij in Voorst van mening, dat die niet door moet gaan als dit gekoppeld blijft aan de sluiting van de bewaakte spoorweg overgangen, hierdoor komen leefbaarheid en bereikbaarheid in Voorst in het gedrang.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de gemeente en Nederland, waar thuis werken de nieuwe norm is, de financiële tekorten die er nu zijn, wat geleid heeft tot verhoging van de OZB zeggen wij: voorlopig NIET uitvoeren en het geld besteden aan andere zaken.

Er is op 28 oktober 2019 een besluit genomen dat er niet bewaakte spoorovergangen worden verwijderd of extra beveiligd en dit zouden er 7 zijn.
In het plan Randweg Twello staan er nu totaal 14 (waarvan enkele bewaakt) in dit is NIET conform de gemaakte afspraak.

Voorzitter het plan heet WWL, Woon, Werk en Leef genot waarschijnlijk geld dit meer voor Twello dan voor Voorst, want in Twello wordt mogelijk het verkeer omgeleid en is er mogelijk minder last.
Maar geld zeker niet voor het dorp Voorst. Daar wordt een spoorwegovergang afgewaardeerd, een bestaande spoorwegovergang waar een aantal jaar geleden slagbomen zijn gekomen.

Voor het dorp Voorst gaat dit ten koste van Woon, Werk en Leef genot.

Het is niet te uit te leggen waarom deze spoorinstallaties na zo’n korte tijd al moet worden aangepast. Indien de overgangen alleen nog maar geschikt worden gemaakt voor fietsers zullen de onderhoudskosten naar onze mening niet omlaag gaan. Wij begrijpen niet waarom hier de mobiliteit in het geding gaat komen.

Op Maandag 21 december hebben de dorpsbelangenverenigingen een teams meeting gehad met de heer van de Sleen en de heer Groothedde waarbij SPECIFIEK door de heer van der Sleen werd aangegeven dat als de ringweg niet door gaat, de spoorweg overgangen aangepakt zouden worden. Voorzitter in onze ogen kunnen dat er maar 7 zijn. En wel de 7 NABO’s.

In het dorp Voorst zit een NABO (nabij de Enkweg)en wij kunnen begrijpen dat die dicht gaat. Ik heb navraag gedaan bij de bewoner. Dat stuk grond word gebruikt door Prorail als opslag plek voor materieel. Wat de bewoner betreurd is dat hij niet benaderd is door de gemeente over dit onderwerp.

Als de Kruisweg afgesloten wordt voor snelverkeer dan moet het verkeer omrijden via het dorp over de Rijksstraatweg.
Ik weet niet of u die Breestraat wel eens gereden heeft tot aan de Rijksstraatweg? Dan komt u er achter dat het geen eenvoudige opgave is om daar de Rijksstraatweg op te rijden.
Er zal meer verkeer ontstaan op de Breestraat hoek N345 en dit is onze ogen NIET wenselijk. Als je van af de Breestraat de Rijksstraatweg op moet dan is dat bijna een Russische roulette. Wat van Rechts komt zie je niet door de hoge heg die er staat en je kan links af bijna niet over het spoor heen kijken of er iets aan komt. Dan hebben we het nog niet gehad over de drukte op de Rijksstraatweg. Hierdoor zullen er lange wacht tijden ontstaan en die een minute extra zal aardig oplopen. Anders om geld als je van uit Zutphen de Breestraat in moet dit geen eenvoudige taak is. Het spoor over via de Kruisweg is veel veiliger.

O ja nog een ander argument… het wordt veiliger, nou niet voor de auto’s immers als je niet de Kruisstraat over kan dan moet je zo wie zo op een andere plek het spoor over waar het dan drukker is geworden.

Verder geeft u aan: Wat is er klaar aan het einde van dit project: vet gedrukt onze reactie.
Dit zijn 8 punten voor Twello en 1 punt voor Voorst.

# 1 — Veilig spoor

1 → Het aantal overwegen is teruggebracht van 24 naar 14. Op 6 daarvan zijn maatregelen genomen om de veiligheid te verbeteren NVT in Voorst het is geen verbetering maar een verslechtering.
2 → Door de genomen maatregelen is de kans op ongevallen en vertraging afgenomen en is de multimodaliteit (dit betekend: Het bevorderen van een verantwoorde keuze van de meest geschikte vervoerswijze uit verscheidene alternatieven.) en kwaliteit van het spoor- en wegennetwerk versterkt. 4 treinen per uur die op de seconde nauwkeurig zijn dit is zeker niet van toepassing in Voorst immers elders wordt het onveiliger.
3 → Op de intercity spoorlijn Amsterdam-Enschede-Berlijn zijn vier NABO-overwegen gesloten. NVT in Voorst
4 → Bij Twello is de particuliere overweg Hartelaar opgeheven en ligt er een tunnel in de doorgetrokken randweg. NVT in Voorst
5 → De drukke en gevaarlijke overweg Molenstraat (uit de LVO-lijst) is voor vrachtverkeer afgewaardeerd en veiliger ingericht. Met een voltooide randweg is deze overweg bovendien minder zwaar belast. NVT in Voorst
6 → De overweg in de Stationsstraat is gesloten voor alle (vracht)- autoverkeer en veiliger ingericht voor langzaam verkeer. NVT in Voorst
7 → De overweg in de Dernhorstlaan is opgeheven. NVT in Voorst
8 → Op het regionale spoor Apeldoorn-Zutphen zijn drie NABO-overwegen opgeheven. Ook de spoorwegovergang Broekstraat is dan opgeheven. 1 NABO in Voorst verder NVT
9 → Daarnaast zijn de overwegen Goorweg, Landweg en Kruisweg voor autoverkeer gesloten en veiliger ingericht voor langzaam verkeer. Hier is sinds de plaatsing van de slagbomen geen ongeval geweest in Voorst. Het auto verkeer moet omrijden over moeilijkere en gevaarlijkere wegen. Tevens wordt de Rijksstraatweg door dit besluit zwaarder belast. (we hebben net een rand weg en dan nu dit?)

Bij sluiting zullen 2 brandweer mannen 1 minuut langer onderweg zijn naar de brandweer centrale.
De 3e brandweerman zou ook over de Enk weg kunnen. In de bijlage heb ik een schrijven van het brandweerkorps. Deze lees ik even voor:

Wij hebben nog een enquête gehouden en daar bij zijn de volgende reacties op gegeven:

96% gebruikt de overweg
82% bezwaar tegen deze sluiting,
4% maakt niet uit,
14% geen bezwaar tegen sluiting.
73% vind het een probleem om om te rijden.

Tot slot::

 

  1. Het dorp Voorst ziet het als een achteruitgang als deze overgang afgewaardeerd zou worden voor snelverkeer.
  2. Welke problemen zijn er met de beveiligde overwegen op de lijn Apeldoorn Zutphen? Nog nooit zijn er ongelukken geweest op de bewaakte overgangen.
  3. Leefbaarheid en bereikbaarheid komen in gedrang.
  4. Het zal drukker worden op de Rijksstraatweg daar het verkeer om zal rijden en door het dorp heen moet gaan.
  5. Het weg halen van een overgang heeft tot gevolg dat het op andere overgangen drukker wordt, dus daar gevaarlijker.
  6. Hulpverleningsdiensten (brandweer politie en ambulance) zullen langere aanrij tijden nodig hebben. Bij Nood 112 bellen, elke seconde telt.
  7. Afsluiten van de bewaakte overweg schaad de leefbaarheid en bereikbaarheid enorm en zal de verkeersveiligheid in bepaalde kernen niet ten goede komen.