Samen naar een schonere toekomst

Voorsterbelang heeft een uitnodiging gekregen van de Gemeente met de volgende tekst:

Je bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan digitale informatieavond over de RES, de Regionale Energiestrategie.

Deze strategie maken we als Cleantech Regio en gaat over waar hoeveel wind- en zonne-energie mogelijk gemaakt kan worden. In de Concept RES hebben we in beeld gebracht wat de maximale mogelijkheden zijn in onze regio. Nu gaan we in de RES 1.0 verder met onderzoeken wat er mogelijk is, hoe we dat vorm kunnen geven en onder welke voorwaarden.

Praat jij mee over wind en zon?

Graag laten we je zien welke gebieden potentie hebben voor wind en zon en welke afwegingen op het gebied van landschap, natuur of netwerk meespelen in deze gebieden. Vervolgens krijg je gelegenheid daarop te reageren.

Met de opbrengst van deze avond kan jouw gemeente verder aan de slag in het verder uitwerken van beleid voor zon en wind in jouw omgeving.

Het is van belang dat ook jij op lokaal niveau meepraat over plannen voor zonne- en windenergie. Deze bijeenkomst is één mogelijkheid om jouw inbreng te geven in de RES 1.0. Plannen voor zonne- en windenergie nemen meerdere jaren in beslag en kennen meerdere momenten voor inspraak. Hier informeren wij je verder over in deze bijeenkomst. De bijeenkomst wordt ook opgenomen en naderhand via de website beschikbaar gesteld.

Voor wie?

Deze uitnodiging ontvang je als vertegenwoordiger van een samenwerking van inwoners van een bepaald gebied. Er is ruimte voor maximaal twee personen per samenwerking om deel te nemen aan de bijeenkomst.

Wanneer?

De Cleantech Regio kan op basis van landschappelijke kenmerken in drie gebieden worden onderscheiden, Noord, Oost en Zuid. Voor elk gebied is een andere avond georganiseerd. De gebieden overlappen deels omdat het onderscheid geen exacte wetenschap is. Als je zo’n gebied vertegenwoordigt, kan je kiezen uit verschillende avonden, echter je kunt slechts aansluiten bij één bijeenkomst.

Het Voorsterbelang heeft gekozen voor 13 januari 2021 en gaan luisteren naar wat de gemeente wil en zullen een terug koppeling geven aan onze achterban via deze web site en vragen om uw reactie. In eerdere onderzoeken tijdens de instap dagen is aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar zonnen energie. Heeft u vragen of ideeën deel die dan met ons! Zodat wij die mee kunnen nemen richting de gemeente. Dan kan u doen via mail naar info@voorsterbelang.nl