Vragen aan de Raad m.b.t. de RES

Geachte raadsleden,

Ik sta hier als inwoner van gemeente Voorst en in het bijzonder namens Voorsterbelang. Wij kijken met een positieve blik naar de genoemde ambities om de klimaat doelen te halen.

Wij willen de volgende 7 standpunten van de vereniging met u delen:

  1. Er is in de enquête aangegeven dat mensen graag zelf zonne-energie realiseren. Op pagina 13 wordt er gesproken van zon-op-dak, maar in het rapport lijkt men voorzichtig te zijn om op deze wijze de doelen te behalen. Op pagina 33 lezen wij dat de financiële beperkingen een probleem zijn. Dit gaat dus nog steeds heel erg uit van de beschikbaarheid van gemeentelijke of rijksoverheid subsidies, terwijl er inmiddels ook andere alternatieven zijn zoals via zonnepanelen delen. Zonneparken hebben niet de voorkeur ten opzichte van zon-op-dak en die bederven naar onze mening net als windmolens het aanbeeld van de gemeente.
  2. Wij zagen op pagina 18 (2) en 19 (4) dat er een paar windmolens rondom Voorst gerealiseerd willen worden, terwijl dit een Natura 2000 gebied is. Dit lijkt ons ook niet wenselijk.
  3. In het RES rapport geeft men aan dat ze meer experts willen inschakelen en dan minder met bewoners in gesprek zullen gaan (p.32 tweede kolom). Dat klinkt nog steeds erg top-down i.p.v. wat er eerder in het rapport en op de voorlichtingsbijeenkomst is gezegd. Volgens ons zijn er veel kansen om middels burgerparticipatie verduurzaming te realiseren. Daarbij vinden wij een burgerlijke controle wel wenselijk. Doe je dat niet, neemt het draagvlak af bij de inwoners.  
  4. Wij zouden graag toegang krijgen tot de QuickScan haalbaarheidsonderzoeken zoals beschreven op pagina 26.
  5. Volgens mij maakt Liander zich terecht druk om de decentrale overheid in het bepalen van een strategie en plan. Daarbij adviseren zij terecht om een lange termijn infrastructuur planning te maken.
  6. Wij vinden dat het bedrijfsleven ook verantwoordelijkheid moet nemen voor de energiewensen door te investeren in verduurzaming.
  7. Wij zien verder weinig over andere manieren om de CO2 uitstoot te verminderen. Denk aan het planten van meer bomen, het stimuleren van elektrisch rijden en/of het lokaal verkopen van lokale producten. 

Wij danken u voor uw aandacht,