RES (Regio Energie Strategie) wat betekend dit voor Voorst:

Wat betekend dit?

Hier kunt het volledige document lezen van de gemeente Voorst en daar staat in dat wij tot 2030 0,78 TWh aan zonne-energie opwekken (953 ha, 285 gerealiseerd) en 0,45 Twh (55molens in cluster en 7 individuele bij dorpen) aan wind energie opwekken. Na 2030 komt daar nog eens bij 1,54 TWh  (1875 ha) en 0,73 TWh wind energie.
Dit is 55% CO2 reductie (terwijl dit 49% moet zijn, landelijke norm). Hier de kaart met de zoek gebieden.

Ik heb het document kort samen laten vatten:

De ambities zijn erg mooi. Ik hoop dat het lukt om dit te realiseren. Het gaat dus op provinciaal niveau, maar met een focus op Gelderland Noord (cleantech regio) om het maar even zo te noemen. Ik zet even mijn snelle gedachten op een rijtje.

Zonne energie
Terechte focus op zonne energie. Ik denk wel dat er veel gemiste kansen zijn als je kijkt naar waar je dergelijke zonne energie velden kan inrichten. Er is in de enquête aangegeven dat mensen het ook graag zelf realiseren. Met al die boerderijen en schuren heb je grote oppervlakken om gebruik van de te maken. Ik weet niet in hoeverre we open landschappen moeten gebruiken, terwijl we ook meer veel zouden kunnen realiseren door de daken te vullen (eerder genoemde schuren, maar ook gewone huizen en mensen steunen die het niet kunnen veroorloven/of via aandelen systeem investeren).  Dit aanvullend op pagina 13. Ze hebben het wel in de volgende paginas over zon op dak, maar lijken voorzichtig hiermee want biedt geen garantie. Ik ben wel benieuwd wat daar de redenen van zijn? Bang dat de provincie of gemeenten dit moeten financieren, of dat mensen tegen gaan stribbelen en het niet haalbaar is (doelstellingen houden? Het zou jammer zijn als dit een struikelblok is. Ik heb liever dat beschikbaar land gebruikt wordt voor de landbouw, natuur, of woningen dan zonnevelden als dat mogelijk is. Op pagina 33 lees ik nu dat de financiële beperkingen een probleem zijn. Dit gaat dus nog steeds heel erg uit van de beschikbaarheid van subsidies. Er zijn ook andere manieren zoals ik eerder noemde zie: www.zonnepanelendelen.nl/

Ze verschuilen zich achter het Rijk, omdat de verantwoordelijk bij de burgers zelf leggen betekent controle verliezen.

Windenergie
Wat ik hieruit kan afleiden is dat wind niet de beste manier is om energie op te wekken in Cleantech regio. Het gaat dan ook zelden om heel veel windmolens. Ik zag wel op pagina 18 (2) en 19 (4) dat ze er een paar rondom Voorst willen bouwen? Althans, ik kan hier niet uit afleiden waar het precies is, maar Voorst wordt specifiek benoemd. Ik heb zelf geïnvesteerd in een windmolenpark dat rondom Arnhem gerealiseerd moet worden. Dergelijke inverstering constructies zouden de bewoners ook samen met de gemeente en het bedrijfsleven kunnen realiseren. Lokaal eigenaarschap van de energie geeft ook meer draagvlak. Er is immer swat te winnen voor de inversteerders. Je vind een windmolen in de tuin minder erg als jij er voordeel uit haalt ipv een onbekende. Liander geeft echter aan dat er een goede balans tussen wind en zonne energie moet zijn.

Restwarmte
Eigenlijk het hergebruiken van industriële warmte. In Voorst zag ik dat kassengebieden potentie hebben om warmte te hergebruiken.

Strategie en decentrale overheid
Volgens mij maakt Liander zich terecht druk om de decentrale overheid in het bepalen van een strategie en plan. In hoeverre sluiten al deze RES regio's goed op elkaar aan? Daarbij adviseren om een lange termijn infrastructuur planning te maken (iets wat politiek soms moeilijk te realiseren is)./

Burgerparticipatie
RES geeft aan dat ze meer experts willen inschakelen dan met bewoners in gesprek gaan (p.32 tweede kolom). Dat klinkt nog steeds erg top-down i.p.v. wat ze eerder hadden gezegd, down-up. Volgens mij zijn er veel kansen om middels burgerparticipatie verduurzaming te realiseren. Daarbij vind ik een democratische check wel wenselijk. Doe je dat niet, neemt het draagvlak af.

Verantwoordelijkheid bedrijfsleven
In hoeverre houden deze plannen rekening met de agrarische sector of andere relevante industrie? Zijn bedrijven bezig met het realiseren van energiezuinige systemen en het zelf opwekken van energie? Hergebruiken zij de warmte? Zo nee, hoe stimuleert de gemeente hen om dat wel te doen? Hoe gaan we nu verspilling tegen? In hoeverre worden producten lokaal verkocht (export is vervuilend)?

Biomassa
Waarom wordt er nog steeds ingezet op biomassa, ondanks dat er stevige argumenten op tegen zijn?

Verduurzaming huizen?
Hoe zijn gemeenten bezig met het verduurzamen van huizen? Hebben mensen in de regio dit vaak al zelf gerealiseerd? zijn daar cijfers van? Hoeveel moet er nog minstens gebeuren uitgaande van een toenemende vraag naar stroom?

Quickscans/haalbaarheidsonderzoeken? 2030 al clean?
Wanneer worden de quickscans beschreven op pagina 26 uitgevoerd en worden die gedeeld? Binnen 10 jaar energieneutraal klinkt heel ambitious!

Bomen planten
Ik heb niks gelezen over het planten van bomen (die nemen CO2 op). Wat zijn de ambities op dit gebied? Waar kan er nog stedelijke vergroend worden en kunnen er niet meer bomen rondom weilanden gepland worden? Dit maakt de regio ook voor toeristen nog aantrekkelijker.

Gezond gedrag stimuleren bij inwoners?
Er werd nog gesproken over klimaatvriendelijk gedrag stimuleren bij inwoners? De impact van de vleesindustrie is na 'spullen' de grootste in Nederland (land, waterverbruik en methaan uitstoot). Maar denk ook aan verpakkingen en andere vormen van vervuiling. Kan lokaal kopen dergelijke problemen ook oplossen? Er is weinig aandacht voor de verborgen impact. Ik mis in dit rapport wel een totaalplaatje, omdat het heel erg is toegespitst op een kleine regio en in het bijzonder gaat om energie, dit terwijl het om veel meer vormen van CO2 uitstoot en vervuiling gaat. Moeten inwoners ook niet proberen elektrisch te gaan rijden als daar wetenschappelijk onderbouwde voordelen aan zijn voor het milieu? Kan het openbaar vervoer niet vergroend worden? Kunnen we als regio niet inzetten op vakantie in eigen land (niet meer vliegen voor medelanders)? etc. etc.