Onderzoek naar vitaliteit dorp Voorst

In het najaar (waarschijnlijk begin november) valt er bij elke woning in Voorst een vragenlijst op de mat. Wij vragen alle inwoners van 18 jaar en ouder de vragenlijst in te vullen.
Met deze vragenlijst wil de rekenkamercommissie van de gemeente Voorst (dat is een adviescommissie voor de gemeenteraad), in samenwerking met het Voorster Belang, in beeld brengen hoe het staat met de vitaliteit in de dorpen van de gemeente Voorst. De vragenlijst wordt in vier dorpen uitgezet. Behalve in Voorst vindt het onderzoek ook plaats in Klarenbeek, Terwolde en Teuge.
In de vragenlijst gaat het om vragen als:
• Wat vind je van het dorp waar je woont? Denk hierbij aan woningaanbod, voorzieningen, veiligheid, en dergelijke.
• Zijn de inwoners tevreden over de manier waarop de gemeente omgaat met het dorp en de ontwikkelingen die op het dorp afkomen?
• Welke rol willen de inwoners zelf vervullen om de leefbaarheid van het dorp te behouden of versterken?
• Wat vinden de inwoners van de mate waarin de gemeente het dorp en de inwoners betrekt?
De resultaten van het onderzoek gebruikt de rekenkamercommissie om de gemeenteraad te adviseren over wat de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Maar ook voor ons als dorpsbelangenvereniging en onze nieuwe dorpscontactpersoon levert het onderzoek veel waardevolle informatie op. Het onderzoek geeft namelijk een goed beeld van wat er speelt in Voorst en welke mening de inwoners hebben over de (aanpak van) de leefbaarheid in ons dorp.
We hopen dan ook dat jullie willen meewerken aan het onderzoek en allemaal de vragenlijst zullen invullen. Alvast heel hartelijk dank hiervoor.
We houden jullie (via de website) op de hoogte van het onderzoek en de resultaten ervan.
Heb je nu al vragen over het onderzoek neem dan contact op met info@voorsterbelang.nl