Planning aanleg glasvezel Veluwe Oost

Deze week hebben bewoners in het buitengebied van Veluwe Oost onze introductiebrief ontvangen over de start van de aanleg. Hierin staat welke aannemer de aanleg gaat verzorgen en dat we na de bouwvak met de woningschouw beginnen. In de introductiebrief, op facebook en in de laatste nieuwsbrief verwezen we ook naar de planning op onze website. Hierop zijn wat reacties gekomen, met name over de duur van de aanleg. Daarom sturen we u deze nieuwsbrief.

Zoals we ook in eerdere berichtgeving hebben aangegeven, schouwt de aannemer eerst het gebied ter voorbereiding op de aanleg. Via deze schouw brengt de aannemer het gebied in kaart om te zien wat er nodig is om glasvezel aan te leggen. Veluwe Oost is een enorm uitgestrekt gebied waar dan ook veel graaf- en boorwerkzaamheden nodig zijn. Op basis van het aantal aansluitingen is het aantal verdeelpunten bepaald en is bepaald waar deze – en het hoofdverdeelpunt – geplaatst worden. Het hoofdverdeelpunt zorgt ervoor dat de overige 15 verdeelpunten in het gebied gevoed worden. Zonder deze voeding, kunnen er geen diensten op het glasvezelnetwerk worden gezet. De locatie van het hoofdverdeelpunt is dan ook bepalend voor waar de aanleg start. Vanuit hier bouwt de aannemer met het licht mee en wordt het glasvezelnetwerk verder uitgerold. Helaas betekent dit dat sommige deelgebieden binnen Veluwe Oost wat langer moet wachten dan de andere gebieden.

Uiteraard begrijpen we dat iedereen zo snel mogelijk aangesloten wil worden op het glasvezelnetwerk. We realiseren ons dat het voor deze bewoners erg vervelend is, maar we zijn blij dat we kunnen starten en doen er alles aan om het glasvezelnetwerk zo spoedig mogelijk aan te leggen. We zullen er ook voor zorgen dat we u regelmatig een update geven over de voortgang van de aanleg in dit gebied.

Met vriendelijke groet,

Team Glasvezel buitenaf