rondweg

Stand van zaken N345 Rondweg Voorst

Voor het aanleggen van de rondweg N345 Voorst heeft de provincie de grond voor het tracédeel tussen de nieuwe zuidelijke rotonde en de Klarenbeekseweg nagenoeg  in haar bezit. De voorbereidende werkzaamheden worden hier binnenkort zichtbaar.

Tracé uitzetten
De gronden die in het bezit zijn van de provincie worden van obstakels ontdaan. Daarna wordt daar met paaltjes het nieuwe tracé uitgezet. De gebouwen die we willen verwijderen zijn onderzocht op de aanwezigheid van de steenuil, de huismus en de vleermuis. De huismus en de vleermuis zijn niet aangetroffen, de steenuil wel. De gebouwen waarin geen beschermde diersoorten verblijven gaan we in het voorjaar van 2016 verwijderen.

Leidingen verleggen
De afgelopen weken heeft Defensie ten zuiden van Voorst een defensieleiding verlegd. Wij verwachten deze winter een rioolpersleiding van de gemeente te kunnen verleggen.
Planning
Tot het eind van dit jaar wordt nog gewerkt aan de voorbereidingen van de aanbesteding. Begin 2016 start de officiële aanbestedingsprocedure. De aanbesteding is dan openbaar en aannemers kunnen hierop inschrijven. Eind 2016 kan de geselecteerde aannemer aan de slag, naar verwachting kan de rondweg eind 2017 geopend worden.