Voorster Belang zoekt versterking

Het bestuur van Voorster Belang zoekt versterking op een aantal fronten.

Voor het huttenkamp, dit jaar te houden op 18, 19 en 20 augustus, zouden we graag in contact komen met een aantal enthousiaste ouders die willen helpen met de voorbereiding en de coördinatie tijdens het huttenkamp. Een aantal bestuursleden van Voorster Belang blijft zich als vanouds inzetten voor het huttenkamp. Het lijkt ons van belang dat de organisatie ook deels wordt gedragen door met name een aantal ouders van kinderen die aan het huttenkamp deelnemen.

Voor het bestuur zijn we op zoek naar iemand met ambitie voor de functie van secretaris en verder zouden we het bestuur graag uitbreiden, met name met jongere bestuursleden.

En voor het project Voor(st)anders willen we graag een klankbordgroep samenstellen. Het projectplan is via onze website in te zien. In hoofdstuk 4 zijn de doelstellingen beschreven. Eenieder die op basis van kennis en ervaring kan bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen wordt van harte genodigd te reflecteren.

Uw reactie graag naar info@voorsterbelang.nl
Voor inhoudelijke vragen over Voor(st)anders kunt u contact opnemen met onze dorpscontactpersoon Anita de Jong, https://www.facebook.com/pages/Voorst-Dorpscontactpersoon/ .