Windmolens voor Zutphen aan onze zuidgrens?

De gemeente Zutphen heeft het voornemen een aantal windmolens bij te plaatsen. Vooralsnog is de op te wekken energie alleen bedoeld voor de eigen gemeente.
Een van de zoeklocaties is het gebied tussen Empe en De Hoven. Dat gebied – gelegen in de gemeente Brummen – is eigendom van de gemeente Zutphen.
Op 22 januari is in Empe een bijeenkomst geweest voor omwonenden uit Empe en omgeving. Een verslag van deze �gebiedsavond� vindt u hier: Verslag gemeente Zutphen Nadere info is te vinden op de website van de Gemeente Zutphen