Dorpscontactpersoon Voorst aangesteld

Vanaf december 2014 is Anita de Jong voor twee jaar aangesteld als dorpscontactpersoon van het dorp Voorst en omgeving. Anita gaat aan de slag met een project genaamd Voor(st)anders.

Voorster Belang e.o. heeft in augustus 2014 een projectvoorstel Voor(st)anders ingediend voor een subsidie van de provincie Gelderland met cofinanciering van de gemeente Voorst. Dit is recent goedgekeurd. Het doel van dit project is, in algemene zin, dat we Voorst en omgeving op de kaart willen zetten. Er verandert momenteel erg veel in en om ons dorp, zoals de aanleg van de rondweg, de dijkverlegging, de veranderingen in allerlei wettelijke regelingen die effect hebben op De Benring en De Beele, de herinrichting van de huidige Rijksstraatweg, e.d.

Daar komen kansen uit voort. Als we deze kansen willen benutten zullen we zelf het initiatief moeten nemen. Daar is dit projectplan voor opgesteld en we menen dat we met Anita de juiste persoon hebben gevonden als projectleider annex dorpscontactpersoon. Onderwerpen waar we mee aan de slag gaan zijn het behoud van winkels, het in kaart brengen van de woningbehoefte, het versterken van de al redelijk sterke sector recreatie en toerisme, het stimuleren van evenementen op sportief en recreatief gebied en de promotie van ons dorp en omgeving. Al met al is het een veel omvattend plan waar we de komende twee jaar veel energie in zullen investeren. Het plan kunt u inzien via deze link. Wij hopen dat er veel voorstanders zijn voor dit alles en dat Anita vanuit het dorp en omgeving veel ondersteuning zal ontvangen.
voor het complete projectplan klik hier.