Bestuur Voorsterbelang en omstreken na lange tijd weer op sterkte

Bestuur Voorster Belang en omstreken na lange tijd weer op sterkte.
Het Voorster Belang e.o. heeft te lang een te onbelangrijke rol gespeeld in ons dorp. Daar zijn allemaal goede
redenen voor maar die liggen in het verleden. We kijken nu naar de toekomst. Het bestuur is weer op sterkte
en we hebben er zin in!
We gaan dit jaar nog een verlichte kerstboom plaatsen voor de Coop en deze op 12 december om 17.00 uur
feestelijk ontsteken. De bedoeling is om rond dit gebeuren nog een kleine activiteit te organiseren, dat
kunnen we pas vlak voor deze datum besluiten i.v.m. de oplopende coronacijfers.

Op dit moment zijn we aan het inventariseren wat voor een activiteiten er komend jaar op de agenda zullen
komen. In ieder geval zal er een ledenvergadering plaatsvinden.
Ook zijn we aan het kijken op wat voor manier we onze leden beter kunnen voorzien van informatie.
Het Voorster Belang heeft via een oproep in het Voorster Nieuws 2 nieuwe dorpscontactpersonen aangesteld.
Het bestuur van het Voorster Belang heeft er voor gekozen om deze DCP-functie door middel van een
duobaan in te vullen.
Deze 2 zeer enthousiaste mensen zijn inmiddels voor ons mooie dorp aan de slag gegaan.
Hieronder een korte kennismaking met de nieuwe mensen die het gezicht zijn van Voorster Belang e.o.
Tijdens de ledenvergadering in 2022 worden zij officieel gekozen tot bestuurslid.
Onze dorpscontactpersonen hebben zich al voorgesteld in het Voorster Nieuws.

Voorzitter: Rolf de Haan (werkzaamheden tijdelijk overgenomen door Teun Baartman).
Secretariaat: Werkzaamheden over meerdere mensen verdeeld.
Penningmeester: Janneke Hendriksen
Bestuurslid: Teun Baartman
Bestuurslid: Ronald Peeters
Bestuurslid: Sandra Brouwer
Bestuurslid: Bert de Graaf
Dorpscontactpersoon: Jack Plante
Dorpscontactpersoon: Sylvia Bril
Naast de nieuwe bestuursleden heeft Thijs de Blok zich beschikbaar gesteld als Commissaris Rijksstraatweg.
Hij zal namens het bestuur contact houden met de bewoners van de Rijksstraatweg die zich zorgen maken
over de verkeersveiligheid. Tevens is hij ook de contactpersoon met de gemeente specifiek over dit
onderwerp.
Hij is dus niet een formeel bestuurslid maar zal de vergaderingen die gaan over dit onderwerp wel bijwonen.
U kunt ons bereiken via:
Mail: secretariaat@voorsterbelang.nl
Website: www.voorsterbelang.nl
Facebook: Voorster Belang en Omstreken
Onze dorpscontactpersonen kunt u bereiken via:
Mail: dcp@voorsterbelang.nl
Facebook: dorpscontactpersoon Voorst

Janneke Herdriksen
Mijn naam is Janneke Hendriksen-Verboon.
Ik ben geboren en getogen in Voorst. Het Voorsterbelang kende ik o.a. van de buurt BBQ’s en het Huttenkamp.
Activiteiten voor jong en oud die de bewoners van het dorp samen brengen. Daar wil ik graag een onderdeel
van zijn.

Teun Baartman
Ik ben Teun Baartman en woon sinds 2001 in Voorst. De eerste jaren was ik nog veel te druk met mijn baan als
officier Koninklijke Landmacht. Ook de uitzendingen naar het buitenland hielpen niet echt mee om iets te
betekenen voor het dorp.
Maar nu zit ik in een rustiger fase van mijn leven ik werk nu als mediathecaris aan het Gymnasium Apeldoorn
en het vrijwilligerswerk begon aan me te trekken.
In eerste instantie als bestuurslid van de KOV maar sinds kort ook bij het Voorster Belang.
In een dorp spelen eigenlijk altijd de zelfde belangrijke zaken: Wonen, Werken en Leefbaarheid,
daar omheen is het belangrijk dat er een zekere saamhorigheid binnen een dorp aanwezig is, zijn we bereid
om dingen samen en voor elkaar te doen. Dit is volgens mij precies waar een dorpsbelangenvereniging voor
moet staan en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren.
Spreek me gerust aan als u iets kwijt wilt!

Ronald Peeters
Ik ben Ronald Peeters en woon sinds 1995 in het dorp Voorst.
Door het bereiken van een bepaalde leeftijd kwam aan mijn werkzame leven vorig jaar een einde. Van
verveling is geen sprake want ik heb eindelijk tijd om het onderhoud van mijn huis en mijn hobby’s goed op te
pakken.
Aangezien ik daarnaast nog vol energie zit en Voorster Belang mij vroeg om toe te treden tot het bestuur heb
ik hiermee ingestemd. Actuele thema's als woningtekort, energietransitie en veiligheid raken ons allemaal.
Natuurlijk hou je nieuwe ontwikkelingen niet tegen maar je moet ze zo goed mogelijk inpassen en wie kan dat
beter beoordelen dan de lokale bevolking. Juiste en duidelijke communicatie tussen de overheid
en Voorstenaren is belangrijk en dat is een van de hoofdtaken van Voorster Belang. De dorpscontactpersonen
zijn hierin essentieel.
Voor het vergroten van de leefbaarheid in het dorp wil ik mijn energie graag inzetten. Als vereniging
moeten we zichtbaar onze doelen bereiken en ik ben pas tevreden als ik hoor dat we dat goed doen.

Sandra Brouwer
Hallo lezer,
Ik ben Sandra Brouwer, sinds november ben ik bestuurslid van het Voorster Belang. Ik woon met mijn man en
kinderen aan de HH Wilkensstraat in Voorst.
Het Voorster Belang zei mij niet zo veel, ik heb het wel eens voorbij zien komen bij een activiteit en op
facebook, maar daarmee hield het voor mij wel op.
Het werd mij duidelijk dat het bestuur op zoek was naar uitbereiding.
Ik heb veel ervaring met vrijwilligerswerk, daar is het Voorster Belang een mooie aanvulling op. En dan iets
terug kunnen geven aan je mede bewoners daar wil ik mij graag voor inzetten.
Daarin zit meteen voor mij de uitdaging, het Voorster Belang weer nieuw leven in blazen en samen activiteiten
organiseren voor de Voorster inwoners!
Tot snel!
Groetjes Sandra Brouwer

Bert de Graaf
Sinds 2019 woon ik samen met mijn vrouw Dorien met veel plezier aan de Kerkstraat in Voorst. Ik heb mij
opgegeven voor een bestuursfunctie in VB om op deze manier wat meer mensen te leren kennen in het dorp.