Rijksstraatweg in Voorst

De Rijksstraatweg is nog steeds onderwerp van gesprek en de bezorgdheid daarover is duidelijk.
Wij houden een vinger aan de pols en hebben contact met de gemeente over de voortgang.
En helaas gaan zaken soms minder snel dan je zou willen.
De gemeente is als wegbeheerder nu samen met de provincie aan het monitoren en men ( en wij ook) wacht op de uitkomsten daarvan.

Van onze wijkagent heb ik begrepen dat ze wel surveilleren en op dit moment waarschuwingen uitdelen maar ook boetes als dat echt noodzakelijk is.
Dat de weg niet duidelijk ingericht is met een 30km profiel maakt voor het uitdelen van boetes niet uit.
Op de autosnelweg mag je ook niet harder dan 100km/uur maar 180 kan ook omdat de inrichting daarvoor geschikt is.

We doen ons best en hopelijk komt er een op korte termijn een voorstel om de problemen aan te pakken.
Zoals je kan zien zijn de matrixborden al wel teruggeplaatst. Een begin en volgens de gemaakte afspraken.

Deze week is er een nieuw meetkastje geplaatst op de Rijksstraatweg.

Tot slot:
Het advies luidt om alle meldingen/klachten die er zijn schriftelijk in te dienen bij het College van B & W van de gemeente Voorst in CC naar info@voorsterbelang.nl
Het verzoek om de meldingen niet meer naar de dorpscontactpersoon te sturen.