ACTIES RIJKSSTRAATWEG VOORST

Zoals aangegeven heeft de Rijksstraatweg onze aandacht en zijn wij in
overleg met de politie en de provincie Gelderland over evaluatie en
maatregelen. De eerste acties op een rij:

–          Aan de politie is gevraagd handhavend op te treden op zowel
snelheid als asociaal rijgedrag;

–          Met de politie zijn we in overleg over de mogelijkheden voor
een vrachtwagenverbod;

–          De provincie Gelderland bekijkt of verbetering van de
bebording op en nabij de rotondes mogelijk is;

–          In overleg met de provincie willen wij vooruitlopend op het
verbeteren van de bebording of een vrachtwagenverbod, tijdelijke
bebording plaatsen langs de N345 om (internationaal) vrachtverkeer te
wijzen op de rondweg om het dorp;

–          Er zijn twee snelheidsinformatiedisplays aangeschaft om voor
langere tijd in te zetten op de Rijksstraatweg. Deze worden zo snel
mogelijk geplaatst;

–          Bij de overgang van 50 km/h naar 30 km/h ter hoogte van
Rijksstraatweg 145 komt een extra portaal met een verkeersbord 30 km
zone.

–          Op de website www.voorst.nl/rijksstraatweg vindt u
binnenkort informatie over de maatregelen en de evaluatie en houden wij
u op de hoogte over de voortgang.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u
vragen hebben? Bel via 0571-279 911.

Met vriendelijke groet,

Jelle Koopman
Senior beleidsadviseur Verkeer

gemeente Voorst