Informatie bijeenkomst 6 januari 2020 op de Benring

Een korte samenvatting van deze allereerste informatiebijeenkomst.

Eva Liem heet de vele bewoners uit het dorp (veel aanwonenden RSW) welkom en er volgt voorstelrondje:

Eva Liem : Dorpscontactpersoon (dcp) en organisator informatie bijeenkomst.

Chris Frencken : Coördinator maatschappelijke initiatieven gemeente Voorst.
Wonen, werken en verkeer zijn grote issues. De dcp’s zijn de oren en ogen voor de gemeente.

Gerard Kooistra : Secretaris Ondernemers Vereniging Voorst (OVV).
Inmiddels 44 leden. OVV neemt deel aan de stuurgroep “verder met dorp Voorst”. Gericht op de toekomst.

Dorothé de Boer : Coördinator vrijwilligers centrale gemeente Voorst.
Ondersteuning aan vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Onderdeel van Mens en Welzijn.

Wilco Jansen :  Wijkagent o.a. voor het dorp Voorst. De vernieuwde
Rijksstraatweg is op dit moment een “punt”. In overleg/samenwerking met een verkeersdeskundige
proberen we de knelpunten in kaart te brengen en zonodig op te lossen.

Willem de Groot : Interim voorzitter Voorster Belang en Omstreken.
Het Voorster Belang heeft een breed werkgebied en is derhalve nauw betrokken met de vorige sprekers.
Op korte termijn zal de uitslag van het woononderzoek bekend worden.

Martine Schulte : Bestuurslid Voorster Belang.

Henriette Wolters : Bestuurslid en penningmeester en plaatsvervangend secretaris Voorster Belang.

Rijksstraatweg.

De raad van de gemeente heeft besloten dat het kombord Voorst bij de Adelaar geplaatst moet worden.
Nu staat het bord voorbij de rotonde. Dat is conform het uitvoeringsbesluit.
Overleg tussen de gemeente en de Provincie is nodig om uitvoer te kunnen geven aan het raadsbesluit. Dat kost tijd!

De snelheid op en inrichting van de Rijksstraatweg in het dorp.
Wilco: Elke bestuursvergadering wordt met Voorster Belang (1e woensdag van de maand) het wel-en-wee in/uit het dorp besproken.
O.a. zijn aan de orde: de vernieuwde RSW, de snelheid (ook op de binnenwegen), de veiligheid van kinderen en fietsers.
Mogelijke bieden obstakels een oplossing om de snelheid te beperken.

Chris: De rondweg en de vernieuwde RSW worden gemonitord. Er wordt gemeten – aantallen en snelheid. Niet bekend is hoelang er wordt gemeten.

Willem: het is een stuk gewenning en de mentaliteit moet gewijzigd worden. Dat geldt ook voor bewoners uit het dorp.

Wilco: De inrichting van de RSW is niet geweldig. Er zijn matrixborden geplaatst met als doel het meten en verzamelen van data.

Daarna kunnen conclusies worden getrokken.

ALGEMENE REACTIE:

Wanneer zijn de metingen klaar/hoelang duren de metingen en wanneer worden de conclusies bekend gemaakt?

We hebben nu de auto’s geparkeerd langs de RSW. Nu is de snelheid er wel uit.
Dat levert echter weer gevaarlijke situaties op, snel inhalend verkeer en onoverzichtelijk. Kunnen er geen wegversmallingen of obstakels worden geplaatst, zodat je per weghelft kunt rijden?

Er moeten maatregelen worden genomen anders vallen er gewonden (of erger).
Het deel vanaf de rotonde tot aan de Binnenweg wordt als onveilig ervaren.
En het valt op dat er toch nog vrij veel vrachtauto’s door het dorp rijden.

Aangedragen oplossingen:
Meer borden met snelheidsaanduiding 30 km.
Flitspalen en de opbrengst daarvan ten goede laten komen in het dorp.
Borden met “alleen bestemmingsverkeer” – snelheidsafhankelijke drempels.

Algemene vragen/opmerkingen.

Bankjes in het plantsoen RSW/zuid: zijn verkeerd om geplaatst. Met de rug naar de RSW. Hiervoor is gekozen om uitzicht over het landschap te hebben en het kunstwerk te bekijken.

Iets bekend over nieuwe bouwlocaties?

Op dit moment niet. Zodra de uitslagen van de woononderzoek bekend zijn, misschien nieuws over locaties.

 

Eva bedankt iedereen voor het aanwezig zijn.