Denk mee over een energiestrategie voor dorp Voorst

Willem de Groot

Denk mee met de Voorster Energie Strategie,
In de Voorster Energie Strategie komt te staan hoe de gemeente Voorst in 2030 duurzame energie gaat opwekken. Woensdag 16 oktober was de eerste bijeenkomst voor de Voorster Energie Strategie. Bij deze eerste bijeenkomst lag de focus op de energieopgave, de landelijke en regionale ontwikkelingen en enkele uitgangspunten voor grootschalige energie. Met deze basiskennis gaan we de komende maanden met u aan de slag om een goede Voorster Energie Strategie te maken.

Hoe zit het precies?
In de zomer hebben er drie artikelen in het Voorster Nieuws gestaan over de Voorster Energie Strategie. Vanuit het landelijke klimaatakkoord, wordt aan alle regio’s gevraagd om een Regionale Energie Strategie te maken. Hierin staat hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De zeven gemeenten in de Cleantech Regio zijn samen met de provincie, waterschappen en netbeheerders hard aan het werk om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Maar daarnaast komt er ook een Voorster Energie Strategie.

Denk ook mee
De Voorster Energie Strategie heeft invloed op uw leefomgeving. Voor sommige direct in de buurt en voor andere in het gebied waar u wandelt, fietst of doorheen rijdt. Daarom worden alle inwoners gevraagd om mee te helpen de Voorster Energie Strategie vorm te geven. Komt daarom naar één van de lokale ateliers om de kaart in te kleuren.

Bijeenkomsten
De startbijeenkomst was woensdag 16 oktober vanaf 19.30 in het gemeentehuis van gemeente Voorst (H.W. Iordensweg 17, Twello). Daarna volgen nog enkele bijeenkomsten waarbij we specifiek per gebied gaan kijken wat de kansen zijn. Deze bijeenkomsten zijn gepland voor:

• 12 November 19.30: Pijnappel Klarenbeek

Kom allen, praat mee over de energievrije toekomst van het mooie dorp Voorst.

1 Opmerking. Verlaat nieuw

Ik vindt dat wintmoolens niet hier in onze mooie omgeving passen het verstoort het landschap en zonnenpaneelen vindt ik ook niet hier indeze omgeving passen ik vindt dat wintmoolens en zonnenpaneelen meer bij de industrie past dan in de mooie natuur blijf er van al om het te verstoorenik vindt dat je wintmoolens langs de snelweg kan plaatsen en zonnenpaneelen kan er ook er bij door een gluitswant van zonnepaneelen te maken met vriendelijke groet jolande kloppers