Informatieavond over ondermijning van het buitengebied.

14 november 2019
Willem de Groot

De georganiseerde misdaad is dichter bij dan je denkt.
Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) organiseert in samenwerking met de gemeente Voorst een informatieavond om de gevaren onder aandacht te brengen. Zij maakt bedrijven en inwoners bewust van de signalen die op ondermijning kunnen wijzen. Criminelen maken meer en meer gebruik van de schijnbare anonimiteit die de bedrijventerreinen en buitengebieden bieden. De georganiseerde misdaad is dichterbij dan je denkt en kent vele verschijningsvormen: hennepteelt, drugslaboratoria, mensenhandel en illegale huisvesting.
De bijeenkomst is in principe voor bewoners van het buitengebied van Voorst-zuid (onder de Rijksstraatweg), maar anderen zijn ook welkom.

Aanmelden hiervoor kan via p.dehaan@voorst.nl

Datum: 18 november
Locatie: Restaurant Bosgoed, Wilp-Achterhoek

Programma:
19:30 uur inloop
20:00 uur Start programma en opening door burgemeester Jos Penninx
20:15 uur ‘Ondertussen in het buitengebied’, presentatie door PVO-ON
21:00 uur Informeel/netwerken
21:45 uur Einde programma

Lees verder

Denk mee over een energiestrategie voor dorp Voorst

1 november 2019
Willem de Groot

Denk mee met de Voorster Energie Strategie,
In de Voorster Energie Strategie komt te staan hoe de gemeente Voorst in 2030 duurzame energie gaat opwekken. Woensdag 16 oktober was de eerste bijeenkomst voor de Voorster Energie Strategie. Bij deze eerste bijeenkomst lag de focus op de energieopgave, de landelijke en regionale ontwikkelingen en enkele uitgangspunten voor grootschalige energie. Met deze basiskennis gaan we de komende maanden met u aan de slag om een goede Voorster Energie Strategie te maken.

Hoe zit het precies?
In de zomer hebben er drie artikelen in het Voorster Nieuws gestaan over de Voorster Energie Strategie. Vanuit het landelijke klimaatakkoord, wordt aan alle regio’s gevraagd om een Regionale Energie Strategie te maken. Hierin staat hoeveel duurzame energie de regio kan opwekken. De zeven gemeenten in de Cleantech Regio zijn samen met de provincie, waterschappen en netbeheerders hard aan het werk om een Regionale Energie Strategie op te stellen. Maar daarnaast komt er ook een Voorster Energie Strategie.

Denk ook mee
De Voorster Energie Strategie heeft invloed op uw leefomgeving. Voor sommige direct in de buurt en voor andere in het gebied waar u wandelt, fietst of doorheen rijdt. Daarom worden alle inwoners gevraagd om mee te helpen de Voorster Energie Strategie vorm te geven. Komt daarom naar één van de lokale ateliers om de kaart in te kleuren.

Bijeenkomsten
De startbijeenkomst was woensdag 16 oktober vanaf 19.30 in het gemeentehuis van gemeente Voorst (H.W. Iordensweg 17, Twello). Daarna volgen nog enkele bijeenkomsten waarbij we specifiek per gebied gaan kijken wat de kansen zijn. Deze bijeenkomsten zijn gepland voor:

• 12 November 19.30: Pijnappel Klarenbeek

Kom allen, praat mee over de energievrije toekomst van het mooie dorp Voorst.

Lees verder

Onderzoek naar vitaliteit dorp Voorst

14 oktober 2019
Willem de Groot

In het najaar (waarschijnlijk begin november) valt er bij elke woning in Voorst een vragenlijst op de mat. Wij vragen alle inwoners van 18 jaar en ouder de vragenlijst in te vullen.
Met deze vragenlijst wil de rekenkamercommissie van de gemeente Voorst (dat is een adviescommissie voor de gemeenteraad), in samenwerking met het Voorster Belang, in beeld brengen hoe het staat met de vitaliteit in de dorpen van de gemeente Voorst. De vragenlijst wordt in vier dorpen uitgezet. Behalve in Voorst vindt het onderzoek ook plaats in Klarenbeek, Terwolde en Teuge.
In de vragenlijst gaat het om vragen als:
• Wat vind je van het dorp waar je woont? Denk hierbij aan woningaanbod, voorzieningen, veiligheid, en dergelijke.
• Zijn de inwoners tevreden over de manier waarop de gemeente omgaat met het dorp en de ontwikkelingen die op het dorp afkomen?
• Welke rol willen de inwoners zelf vervullen om de leefbaarheid van het dorp te behouden of versterken?
• Wat vinden de inwoners van de mate waarin de gemeente het dorp en de inwoners betrekt?
De resultaten van het onderzoek gebruikt de rekenkamercommissie om de gemeenteraad te adviseren over wat de dorpen nodig hebben om vitaal te blijven. Maar ook voor ons als dorpsbelangenvereniging en onze nieuwe dorpscontactpersoon levert het onderzoek veel waardevolle informatie op. Het onderzoek geeft namelijk een goed beeld van wat er speelt in Voorst en welke mening de inwoners hebben over de (aanpak van) de leefbaarheid in ons dorp.
We hopen dan ook dat jullie willen meewerken aan het onderzoek en allemaal de vragenlijst zullen invullen. Alvast heel hartelijk dank hiervoor.
We houden jullie (via de website) op de hoogte van het onderzoek en de resultaten ervan.
Heb je nu al vragen over het onderzoek neem dan contact op met info@voorsterbelang.nl

Lees verder

Zomeractie 2019 zonnepanelen en overige info

10 augustus 2019
Willem de Groot

Zonnige Zomeractie Zonnepanelen
Voor alle inwoners van de gemeente Voorst is er weer een collectieve inkoop met 10% korting op zonnepanelen. Dit wordt georganiseerd door EnergieRijk Voorst. De zonnepanelen worden geleverd door de ondernemer uit Voorst, Tycho Tomassen van Huis voor Energie (HVE). De actie loopt tot 15 september.
De specificaties zijn:
– €3.875 voor 10 panelen van 300Wp (na de collectiviteitskorting en excl BTW. BTW wordt door HVE teruggevraagd)
– Full black
– Solar Edge omvormer met optimizer per paneel.
Aanmelden kan via https://www.energierijkvoorst.nl/zonnige-zomeractie-zonnepanelen/ of door te bellen naar 055-2048932.

Subsidie woningisolatie
Na een tijdelijke stop gaat de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open voor eigenaar én bewoner. RVO.nl voert deze subsidieregeling uit. Wij verwachten dat woningeigenaren vanaf 2 september 2019 hun subsidieaanvraag kunnen indienen. Kijk op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor meer informatie.

Laadpaal aanvragen
Inwoners van de gemeente Voorst kunnen een publieke laadpaal aanvragen via openbaarladen.nl. Ecotap plaatst dan in samenwerking met Allego het laadpunt. Op dit moment betalen de gebruikers van deze nieuwe palen de laagste prijs van Europa.
U kunt een laadpaal kosteloos aanvragen via het formulier op openbaarladen.nl. De voorwaarden zijn:
• een laadpunt op eigen terrein is niet mogelijk
• binnen een afstand van 250 meter staat geen laadpaal
• de aanvrager woont in de gemeente of werkt er minimaal 20 uur per week

De gemeente Voorst vindt het belangrijk om het netwerk met laadinfrastructuur te ontwikkelen. Het streven is dat er in Twello altijd een laadpunt op loopafstand aanwezig is. De ambitie is om de andere dorpen te voorzien met ten minste één (dubbel) laadpunt voor elektrisch vervoer.


Energieloketten
Als u meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning dan kan dit op verschillende manieren.
1. Digitaal. Dit kan via regionaalenergieloket.nl/voorst
2. Energiecoaches. Dit zijn vrijwilligers die op afspraak bij u thuis langskomen om te informeren over het verduurzamen van een woning.
3. Energieloket. Op het gemeentehuis is 4 uur in de week een energieadviseur aanwezig die gericht advies kan geven.

Digitaal energieloket
Het Regionaal Energieloket helpt u als woningeigenaar in gemeente Voorst met al uw vragen rondom energie besparen en duurzaam wonen. Op het energieloket ziet u met de HuisScan snel welke duurzame maatregelen het meest geschikt zijn voor uw woning. Ook krijgt u direct een overzicht van lokale en landelijke subsidies en financieringsmogelijkheden. Door de koppeling met het lokale bedrijfsleven kunt u eenvoudig offertes opvragen bij aanbieders in de regio. Het Regionaal Energieloket is tot stand gekomen door een samenwerking tussen de gemeenten in de Cleantech Regio en GreenHome.nl. Het energieloket is te bezoeken via www.regionaalenergieloket.nl/voorst

Energiecoaches in Voorst
Op uitnodiging kan een energiecoach bij u thuis komen en samen met u uw energiewensen en financiële mogelijkheden inventariseren. De energiecoach heeft een warmtecamera om de warmtelekken te ontdekken en een CO2 meter om te zien of er voldoende wordt geventileerd. Wilt u een afspraak maken met een van onze energiecoaches? Lees meer of maak direct een afspraak op https://www.energierijkvoorst.nl/contact/afspraak-met-wooncoach/.

Energieloket
Op het gemeentehuis kunt u op afspraak langskomen voor gerichte vragen of advies. Er zit een energieadviseur klaar om samen met u uw plannen door te spreken en te adviseren over de keuzes. Heeft u bouwplannen? Kom dan ook gerust eens langs om de mogelijkheden te bespreken over energieneutraal bouwen of een energieneutrale woning.
Het fysieke energieloket is op afspraak te bezoeken. Dit kan elke maandag tussen 14.00 en 18.00 uur. Mocht het overdag niet uitkomen dan kunt u bellen om te kijken naar de mogelijkheden voor ‘s avonds. U kunt een afspraak maken door een e-mail te sturen naar duurzaam@voorst.nl. Of bel met 0571 279911.

Informatie voor ondernemers

Zonnepanelen op bedrijfsdaken
Op bedrijventerrein in Engelenburg in Twello komen zonnepanelen wat in totaal 1,4 hectare aan panelen oplevert. Vanuit de bedrijven is de vraag ontstaan en samen met een energieadviseur wordt voor elk bedrijf een geschikte businesscase gemaakt. Het zou mooi zijn als door de hele gemeente Voorst zonnedaken ontstaan.

Verzilver uw dak
Het zonne-energieprogramma ‘Verzilver uw dak’ is een initiatief van de provincie Gelderland voor ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A). De provincie werkt samen met het adviesbureau DOORadvies om u zoveel mogelijk te ondersteunen. Als u zich nu inschrijft voor het programma ‘Verzilver uw dak’ krijgt u kosteloos inzicht in de technische en financiële mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op uw bedrijfsdak. Bedrijven met een grootverbruikersaansluiting kunnen zich aanmelden via DOG@dooravies.nl of door te bellen met 0545-201758.

Voucherregeling Groeiversneller Zon
Heeft u reeds een SDE+ subsidie? Dan moet u aan een aantal eisen voldoen om de subsidie definitief te verzilveren. Ook daar kunt u mee geholpen worden door de voucherregeling Groeiversneller Zon. Met deze voucher kunt u hulp inschakelen voor bijvoorbeeld dakbelastingberekeningen of advies in het keuzeproces voor huur, koop of lease. U kunt een voucher aanvragen voor maximaal 50% van het totaalbedrag voor minimaal €1.000,- en maximaal €5.000. Kijk voor meer informatie op oostnl.nl/zon

Energiecoach
Wilt u zich eerst oriënteren op energiebesparing? Weet u niet of u een kleinverbruik- of grootverbruikersaansluiting heeft? Wilt u meer weten over de wettelijke verplichtingen? Dan kunt u ook een gratis en vrijblijvend gesprek met een vrijwillige energiecoach aanvragen. De energiecoach helpt u graag op weg om de eerste stappen te zetten en hij is op de hoogte van alle regelingen. Een gesprek aanvragen kan via energierijkvoorst.nl/afspraak-met-wooncoach

Gratis advisering duurzaam mobiliteitsbeleid
50% van de CO2 uitstoot binnen de gemeente Voorst wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer (exclusief vliegveld Teuge). Helpt u mee om de CO2 uitstoot naar beneden te brengen? De Cleantech Regio geeft gratis advies voor het verduurzamen van uw vervoersbeleid. Bijvoorbeeld met een mobiliteitsscan, fietsstimulering, logistiek of mobiliteitsprojecten. Wilt u uw vervoersbeleid verduurzamen? Mail dan naar slimschoonreizen@cleantechregio.nl.

€500 bijdrage voor een publieke laadpaal
Om elektrisch rijden te bevorderen krijgen de eerste 25 bedrijven binnen de gemeente Voorst een bijdrage voor het plaatsen van een publieke laadpaal. Dit is een bijdrage van €500 per bedrijf. Hiermee wordt de belemmering weggenomen dat er onvoldoende oplaadpunten zijn voor elektrisch vervoer. De laadpaal moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De laadpaal is publiek toegankelijk
• De laadpaal is 24 uur per dag bereikbaar
• De laadpaal heeft een betaalsysteem en 2 laadpunten
• Het is een nieuw laadpunt op de betreffende locatie.
• Er staat binnen een straal van 250 meter geen openbare laadpaal.
Hiermee komen er meer publieke oplaadpunten voor elektrisch rijders. De gemeente beoordeelt of de laadpaal voorziet in een publieke behoefte en daarmee de financiële bijdrage rechtvaardigt.
De Cleantech Regio kan u helpen bij het aanschaffen van de juiste laadpaal. Wilt u in aanmerking komen voor de bijdrage? Mail dan naar duurzaam@voorst.nl.

Lees verder

Planning aanleg glasvezel Veluwe Oost

10 augustus 2019
Willem de Groot

Deze week hebben bewoners in het buitengebied van Veluwe Oost onze introductiebrief ontvangen over de start van de aanleg. Hierin staat welke aannemer de aanleg gaat verzorgen en dat we na de bouwvak met de woningschouw beginnen. In de introductiebrief, op facebook en in de laatste nieuwsbrief verwezen we ook naar de planning op onze website. Hierop zijn wat reacties gekomen, met name over de duur van de aanleg. Daarom sturen we u deze nieuwsbrief.

Zoals we ook in eerdere berichtgeving hebben aangegeven, schouwt de aannemer eerst het gebied ter voorbereiding op de aanleg. Via deze schouw brengt de aannemer het gebied in kaart om te zien wat er nodig is om glasvezel aan te leggen. Veluwe Oost is een enorm uitgestrekt gebied waar dan ook veel graaf- en boorwerkzaamheden nodig zijn. Op basis van het aantal aansluitingen is het aantal verdeelpunten bepaald en is bepaald waar deze – en het hoofdverdeelpunt – geplaatst worden. Het hoofdverdeelpunt zorgt ervoor dat de overige 15 verdeelpunten in het gebied gevoed worden. Zonder deze voeding, kunnen er geen diensten op het glasvezelnetwerk worden gezet. De locatie van het hoofdverdeelpunt is dan ook bepalend voor waar de aanleg start. Vanuit hier bouwt de aannemer met het licht mee en wordt het glasvezelnetwerk verder uitgerold. Helaas betekent dit dat sommige deelgebieden binnen Veluwe Oost wat langer moet wachten dan de andere gebieden.

Uiteraard begrijpen we dat iedereen zo snel mogelijk aangesloten wil worden op het glasvezelnetwerk. We realiseren ons dat het voor deze bewoners erg vervelend is, maar we zijn blij dat we kunnen starten en doen er alles aan om het glasvezelnetwerk zo spoedig mogelijk aan te leggen. We zullen er ook voor zorgen dat we u regelmatig een update geven over de voortgang van de aanleg in dit gebied.

Met vriendelijke groet,

Team Glasvezel buitenaf

Lees verder