Eenvoudig zienswijze indienen tegen Lelystad Airport

6 februari 2019
Willem de Groot

Zoals algemeen bekend ligt Voorst op één van de aanvlieg of vertrekroutes van de nieuwe luchthaven bij Lelystad. Dat houdt in dat de vliegtuigen op geringe hoogte Voorst passeren. Wilt u als inwoner van Voorst uw zorgen uitspreken, een zienswijze indienen? Dat kan nu heel eenvoudig via de onderstaande link. Het kan nog tot en met 21 februari, laat uw stem niet verloren gaan.

https://www.destentor.nl/apeldoorn/actiegroepen-willen-ministerie-overspoelen-met-bezwaren-tegen-lelystad-airport~aef7a48c6/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2x6-wz38kDSFRhE9hyse_RyZ_Nl6A3SahpC6cnpb51d2tWTeKEPsZgv4Y

Lees verder

Update glasvezel Veluwe-Oost

6 januari 2019
Willem de Groot

Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat het buitengebied van Veluwe Oost glasvezel krijgt. Tijdens de campagne was de verwachting dat we voor het einde van het jaar zouden starten met de aanleg. Zoals je wellicht al gemerkt hebt, is de aanleg nog niet begonnen. We vinden dit erg vervelend en doen er alles aan om het gebied zo spoedig mogelijk te voorzien van snel internet.

Uitdagingen in uitvoering

In zeven provincies in Nederland zijn onze aannemers aan het werk om de inwoners van de buitengebieden van glasvezel te voorzien. Dat is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. Dit betekent echter ook dat wij en onze aannemers, soms voor enorme uitdagingen staan wat betreft de haalbaarheid van de vooraf gegeven planningen, de snelheid van de aanleg en de beschikbare aannemerscapaciteit in de markt. Daarnaast is Veluwe Oost het grootste, meest uitgestrekte gebied in de regio. Dat vraagt meer aandacht en kost tijd, zowel bij de voorbereidingen als bij het maken van een detailplanning door de aannemer. Deze voorbereiding willen we goed doen, maar daarom duurt het wel wat langer dan gepland.

De aannemer die de aanleg in Veluwe Oost gaat uitvoeren zal hun huidige project naar verwachting in het voorjaar afronden en aansluitend van start gaan in Veluwe Oost. Wanneer we meer weten over de exacte start van de aanleg in het buitengebied van Veluwe Oost, dan informeren we je hierover. We plaatsen deze updates ook op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/veluweoost/aanleg/planning/
Alle ambassadeurs worden te zijner tijd ook uitgenodigd om met de gemeenten, de aannemer en Glasvezel buitenaf de start van de aanleg te vieren.

De bewoners die een abonnement hebben afgesloten krijgen deze informatie ook nog per brief toegestuurd. In verband met de feestdagen zal deze rond de tweede week van januari op de mat liggen.

Met vriendelijke groet,
Glasvezel buitenaf

Lees verder

Rondweg geopend

3 december 2018
Willem de Groot

Op 30 november is de rondweg geopend met een groots opgezet programma voor jong en oud. En vanaf 1 december 0.00 uur rijdt het verkeer om Voorst heen.

Er zijn veel complimenten uitgedeeld voor de wijze waarop de rondweg in het landschap ingepast is. Wij kunnen die mening delen.

Maar er zijn ook een aantal punten die in onze ogen en van betrokken Voorstenaren nog aandacht verdienen. Het belangrijkste punt is de oversteek voor fietsers bij de noordelijke rotonde. De situatie is hier, doordat de parallelweg, de bypass en de rondweg gepasseerd moeten worden, onoverzichtelijk en mogelijk gevaarlijk. De provincie is hierop gewezen. Een tweede punt is het verkeer wat vanaf het nieuwe viaduct in de Enkweg het dorp binnenkomt. De snelheid ligt hier vaak veel te hoog en we zullen de gemeente, provincie en politie daarop wijzen.

De komende tijd is de aannemer nog druk met het afronden van de restpunten.Het beplantingsplan is nog niet afgerond en er moeten nog een aantal verkeersborden bijgeplaatst worden.

Wij zijn nu heel benieuwd naar het effect op het verkeer in het dorp. Misschien een idee om nog een tijdje de intensiteit van het verkeer door het dorp te meten?

 

Lees verder

Collectieve inkoop zonne-energie en isolatie

20 november 2018
Willem de Groot

Het hele dorp bespaart

Doe mee met het Zon en Isolatie Collectief Voorst. Speciaal voor de inwoners van de gemeente Voorst organiseert EnergieRijk Voorst samen met de gemeente en de lokale dorpsbelangenvereniging een collectieve inkoopactie: het Zon & Isolatie Collectief.

Collectieve inkoop

Wij organiseren deze collectieve inkoopactie, omdat we merken dat steeds meer mensen hun woning willen verduurzamen. In de praktijk ondervinden woningbezitters de nodige obstakels en hebben ze veel vragen. Denk hierbij aan: Het is te ingewikkeld. Deskundigen roepen verschillende dingen. Is het wel een betrouwbare partij? Wat levert het me nu eigenlijk op? Betaal ik niet te veel?  Hierdoor gaan woningbezitters vaak niet over tot actie.

Met dit project willen wij obstakels wegnemen zodat woningbezitters profiteren van een lagere energierekening en meer comfort. Tegelijkertijd werken we samen stap voor stap toe naar een energie-neutraal Voorst.

Voor wie?

Aan de collectieve inkoopactie via het Zon & Isolatie Collectief kunnen inwoners van gemeente Voorst met een eigen woning deelnemen. Wij zijn gestart met het Zon en Isolatie Collectief in het dorp Voorst. Naar aanleiding van een geslaagde inkoopactie bij de inwoners van het dorp Voorst, wordt de actie nu ook in de andere dorpen van de gemeente uitgerold. Zo kunnen uiteindelijk alle huizenbezitters in de gemeente hiervan profiteren.

Lening

Voor al deze maatregelen kan ook de stimuleringslening duurzaamheid van de gemeente Voorst gebruikt worden. Deze heeft een looptijd van 10 jaar en een rente van 2%.

Hoe werkt het?

Wil je weten of isolatie bij jou thuis mogelijk is en/of wil je graag een offerte? Kijk dan op www.zonenisolatiecollectief.nl. Ben je geïnteresseerd, dan komt de adviseur bij je thuis lang. Je krijgt dan een advies met een offerte die is afgestemd op je eigen situatie, want elk huis is anders en elk huishouden heeft andere wensen. Aanmelden voor de actie kan t/m 31 dec van dit jaar.

Informatieavond

EnergieRijk Voorst, de gemeente en de dorpsbelangenvereniging organiseren enkele  informatieavonden. Hier kunt u de isolatiematerialen en zonnepanelen zien en vragen stellen.

Woensdag 28 november: Dorpshuis Op den Toega, Teuge. Inloop 19.30 start 20.00

Donderdag 29 november: Gemeentehuis Twello. Inloop 19.00 start 19.30

Maandag 10 december: MFC Klarenbeek. Inloop 19.30 start 20.00

Dinsdag 11 december: Kriebelz Terwolde. Inloop 18.45 start 19.00

Lees verder

Op zoek naar nieuwe bestuursleden

24 augustus 2018
Willem de Groot

Een eerste oproep in het Voorster Nieuws heeft helaas geen aanmeldingen opgeleverd en daarom herhalen wij nog een keer deze oproep. Het Voorster Belang doet een dringend beroep op betrokken Voorstenaren en op haar leden om zich aan te melden als nieuw bestuurslid. Het bestuur draait nu met een minimale bezetting en zal keuzes moeten maken ten aanzien van onderwerpen, zaken en activiteiten die aandacht vereisen.

Dat is erg jammer gezien de status van lopende projecten en ontwikkelingen die in de zeer nabije toekomst opgestart moeten worden.

Voorst is in beweging en dat willen we zo houden.

De nieuwe rondweg is eind van het jaar klaar maar kunnen we nog de aanleg van een extra voetpad realiseren? De nieuwe supermarkt is opgeleverd, wat een aanwinst voor Voorst. De ondernemersvereniging nieuwe stijl is actief, maar ook daarin willen we graag blijven participeren. De herinrichting van de Rijksstraatweg zit eraan te komen waarvoor we willen blijven sturen op een goede voorlichting en strakke planning. Voorst moet toeristisch en recreatief op de kaart gezet worden en daarvoor kunnen we goede en nieuwe ideeën goed gebruiken. Een onderdeel daarvan is het opzetten van wandel- en fietsroutes vanuit en rondom Voorst en mogelijk kan er een klompen pad gerealiseerd worden. We willen graag meedenken in het verduurzamen van ons dorp.

Samen met de nieuwe dorpscontact persoon werken we aan het realiseren van een website van en voor het dorp Voorst en omgeving. Een platform voor alle bewoners, verenigingen, scholen, bedrijven enz. Maar er is ook aandacht voor de leefbaarheid voor ouderen, kennismaking met nieuwe inwoners, woonbehoeftes inventariseren en het verbeteren van de veiligheid.

In dat kader is er maandelijks overleg met de wijkagent.

Ook de organisatie van de buurtbarbecues, het huttenkamp en de Palmpasenoptocht moet doorgang vinden.

We zoeken enthousiaste bestuursleden om met al deze boeiende onderwerpen aan de slag te kunnen gaan. Om Voorst op de kaart te zetten en samen te werken aan een leefbaar Voorst.

Heb je Interesse, goede ideeën? Kom gerust een keer langs op een vergadering, iedere eerste dinsdag van de maand in het dorpshuis, aanvang 20:30 uur of meld je aan via info@voorsterbelang.nl   of bel naar 0575 502178.

Lees verder