HUTTENKAMP 2019

17 mei 2019
Willem de Groot

Vanaf dinsdag 27 augustus tot en met donderdagochtend 29 augustus is het Huttenkamp weer in Voorst. Voor basisschoolkinderen van 6 tot en met 13 jaar organiseert Voorster Belang en omstreken dit jaarlijkse evenement weer vol enthousiasme en trots.
Ook dit jaar kunnen er maximaal 100 kinderen uit Voorst en omgeving deelnemen en volop aan het klussen slaan onder begeleiding van ouders en vrijwilligers.
Op de dinsdag krijgen de kinderen een onderwerp binnen eenzelfde thema aangereikt en bij dat onderwerp kunnen ze een eigen hut bouwen. Ongeveer tien kinderen zullen met elkaar één hut maken. Vorig jaar was het thema bijvoorbeeld Sport en spel.
Voor de technische ondersteuning en veiligheid zijn er meerdere professionals aanwezig die het geheel in goede banen lijden.
Op de woensdag gaan de kinderen verder aan de slag met het bouwen en aankleden van de groepshut en tussendoor is er ruimte voor verschillende creatieve en sportieve activiteiten. In de avond zijn ouders en andere belangstellenden welkom om de hutten te bekijken en de sfeer te proeven zodat ook zij kunnen meeleven en meegenieten van dit dorpsspektakel.
Na een gezellige avond met bijbehorend kampvuur zal de relatief korte nacht ervoor zorgen dat de kinderen na het ontbijt op de donderdagochtend vermoeid maar voldaan met een rugzak vol herinneringen huiswaarts keren.
Met het hoofd vol van alles wat er meegemaakt is, is de fantasie geprikkeld en het hart gevuld met (nieuwe) vriendschappen.
Opgeven kan tot eind mei via www.voorsterbelang.nl

WIJ KIJKEN ER NAAR UIT!

Lees verder

64ste PALMPAASOPTOCHT

2 april 2019
Willem de Groot

Op Palmzondag 14 april wordt weer de jaarlijkse palmpaasoptocht gehouden. Alle kinderen zijn welkom.

PROGRAMMA:

Alle kinderen met een palmpaasstok worden om 13.15 uur bij de Benring verwacht,

waar ze van de PAASHAAS een attentie ontvangen.

Om  13.30 uur  vertrekt de optocht van de Benring onder muzikale leiding van het Fanfarekorps Voorst.

 

ROUTE: start bij de Benring, Tuinstraat, Kruizemuntstraat, Kervelstraat, Kruizemuntstraat, Enkweg, Schoolstraat, Hoflaan, Kerkstraat richting het Dorpshuis.

Rond het Dorpshuis zijn een groot aantal paaseieren verstopt.

Degene die een gouden ei heeft gevonden maakt kans op een prijs.

Behalve een kans op deze prijzen heeft de PAASHAAS  hier voor alle deelnemers (met een palmpaasstok) nog een leuke attentie!

Wij hopen op een grote deelname! Help mee om deze traditie in ere te houden. Tot ziens op 14 april !!!

 

info@VOORSTERBELANG.nl 

Lees verder

Algemene Leden Vergadering 25 april

2 april 2019
Willem de Groot

Geachte leden,

 Het bestuur van Voorster Belang en Omstreken nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op donderdag 25 april, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis te Voorst.

Naast de gebruikelijke agendapunten en de bestuursverkiezing wordt na de pauze een korte update gegeven omtrent de herinrichting van de Rijksstraatweg. Hiervoor zijn een vertegenwoordiger namens de gemeente en dhr. Bos namens de uitvoerende aannemer NTP aanwezig.

Het bestuur vraagt wederom uw bijzondere aandacht voor agendapunt 7: de bestuursverkiezing.

In 2018 zijn de secretaris en de voorzitter afgetreden. Sindsdien zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden en tot onze vreugde kunnen we één kandidaat bestuurslid aan u voorstellen. Een ander kandidaat bestuurslid heeft aangegeven alleen als adviseur op te willen treden voor het Voorster Belang. Tijdens deze jaarvergadering zal Berend de Weerd aftreden en is niet herkiesbaar.

Blijft echter staan dat we dringend nieuwe bestuursleden zoeken omdat een aantal functies nog steeds vacant zijn. Mocht iemand belangstelling hebben, dan gaan we graag met u in gesprek.

Aanmelden via info@voorsterbelang.nl. wordt op prijs gesteld.

AGENDA

  1. Opening en mededelingen
  2. Notulen jaarvergadering 2018
  3. Verslag secretaris/penningmeester
  4. Verslag kascommissie en decharge bestuur
  5. Verkiezing kascommissie
  6. Stand van zaken dorpscontactpersoon.
  7. Bestuursverkiezing. Aftredend en niet herkiesbaar: Berend de Weerd. Benoeming nieuw bestuurslid
  8. Rondvraag
  9. Stand van zaken Rijksstraatweg met een vertegenwoordiger van de gemeente Voorst en dhr. Bos (senior omgevingsmanager NTP) en gelegenheid tot het stellen van vragen.
  10. Sluiting

We zien u graag op 25 april.

Lees verder

Eenvoudig zienswijze indienen tegen Lelystad Airport

6 februari 2019
Willem de Groot

Zoals algemeen bekend ligt Voorst op één van de aanvlieg of vertrekroutes van de nieuwe luchthaven bij Lelystad. Dat houdt in dat de vliegtuigen op geringe hoogte Voorst passeren. Wilt u als inwoner van Voorst uw zorgen uitspreken, een zienswijze indienen? Dat kan nu heel eenvoudig via de onderstaande link. Het kan nog tot en met 21 februari, laat uw stem niet verloren gaan.

https://www.destentor.nl/apeldoorn/actiegroepen-willen-ministerie-overspoelen-met-bezwaren-tegen-lelystad-airport~aef7a48c6/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web&fbclid=IwAR2x6-wz38kDSFRhE9hyse_RyZ_Nl6A3SahpC6cnpb51d2tWTeKEPsZgv4Y

Lees verder

Update glasvezel Veluwe-Oost

6 januari 2019
Willem de Groot

Vlak voor de zomervakantie werd bekend dat het buitengebied van Veluwe Oost glasvezel krijgt. Tijdens de campagne was de verwachting dat we voor het einde van het jaar zouden starten met de aanleg. Zoals je wellicht al gemerkt hebt, is de aanleg nog niet begonnen. We vinden dit erg vervelend en doen er alles aan om het gebied zo spoedig mogelijk te voorzien van snel internet.

Uitdagingen in uitvoering

In zeven provincies in Nederland zijn onze aannemers aan het werk om de inwoners van de buitengebieden van glasvezel te voorzien. Dat is natuurlijk een hele positieve ontwikkeling. Dit betekent echter ook dat wij en onze aannemers, soms voor enorme uitdagingen staan wat betreft de haalbaarheid van de vooraf gegeven planningen, de snelheid van de aanleg en de beschikbare aannemerscapaciteit in de markt. Daarnaast is Veluwe Oost het grootste, meest uitgestrekte gebied in de regio. Dat vraagt meer aandacht en kost tijd, zowel bij de voorbereidingen als bij het maken van een detailplanning door de aannemer. Deze voorbereiding willen we goed doen, maar daarom duurt het wel wat langer dan gepland.

De aannemer die de aanleg in Veluwe Oost gaat uitvoeren zal hun huidige project naar verwachting in het voorjaar afronden en aansluitend van start gaan in Veluwe Oost. Wanneer we meer weten over de exacte start van de aanleg in het buitengebied van Veluwe Oost, dan informeren we je hierover. We plaatsen deze updates ook op https://www.glasvezelbuitenaf.nl/deelgebied/veluweoost/aanleg/planning/
Alle ambassadeurs worden te zijner tijd ook uitgenodigd om met de gemeenten, de aannemer en Glasvezel buitenaf de start van de aanleg te vieren.

De bewoners die een abonnement hebben afgesloten krijgen deze informatie ook nog per brief toegestuurd. In verband met de feestdagen zal deze rond de tweede week van januari op de mat liggen.

Met vriendelijke groet,
Glasvezel buitenaf

Lees verder