Als u het Voorster Belang wilt ondersteunen, of u hebt belangstelling om actief deel te nemen in het uitdragen van de doelstellingen kunt u contact opnemen met onze secretaris. Op het registratieformulier wordt gevraagd aan te vinken wat de wijze van betaling is als u lid wordt, onderstaande alinea geeft een kleine verduidelijking wat betreft de automatische incasso opdracht.

Voor het Voorster Belang is een automatische incasso opdracht het voordeligst. Het verschil tussen een incasso opdracht en een automatische periodieke overschrijving is het volgende: Bij een automatische periodieke overschrijving geeft u uw bank toestemming om periodiek (1x per jaar) een bepaald bedrag over te schrijven op een rekening van Voorster Belang.

Bij een incasso geeft u het Voorster Belang toestemming om een bepaald bedrag op een bepaalde tijd van uw rekening af te schrijven. Uiteraard behoudt u het recht het afgeschreven bedrag terug te vorderen binnen een termijn van één maand. Als u een bedrag wilt laten terugboeken moet u contact opnemen met uw bank en die zal op uw verzoek het bedrag terugboeken. Wij willen u verzoeken mee te werken aan deze wijziging zodat de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk gehouden kunnen worden en we het geld zo doelmatig mogelijk kunnen besteden.

Let op: dit onderdeel is puur voor administratieve redenen. Alleen de leden van het bestuur en uzelf kunt deze gegevens zien. Uw adres- en bankgegevens zijn afgeschermd van de rest van de leden.