“Duimen voor de dorpen”

Het is zo ver. Het rekenkamerrapport “Duimen voor de dorpen” hebben we vandaag aangeboden aan de gemeenteraad en is daarmee nu ook openbaar. En we zijn blij het jullie ook aan te kunnen bieden. In de bestuurlijke nota is te lezen hoe de rekenkamercommissie de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen beoordeelt. Daarnaast is vooral […]

Read More

Concept RES

Gisteren is de concept RES en bijbehorende raadsmededeling openbaar geworden en toegevoegd aan de vergaderstukken van de raad: Link naar raadsmededeling Link naar concept RES De concept RES stond oorspronkelijk geagendeerd voor de ronde-tafelgesprekken van 23 maart, maar deze vergadering is in verband met maatregelen rond het coronavirus niet door gegaan. Op dit moment is […]

Read More

ACTIES RIJKSSTRAATWEG VOORST

Zoals aangegeven heeft de Rijksstraatweg onze aandacht en zijn wij inoverleg met de politie en de provincie Gelderland over evaluatie enmaatregelen. De eerste acties op een rij: –          Aan de politie is gevraagd handhavend op te treden op zowelsnelheid als asociaal rijgedrag; –          Met de politie zijn we in overleg over de mogelijkheden vooreen vrachtwagenverbod; […]

Read More

Palmpaasoptocht

Op Palmzondag 5 april wordt weer de jaarlijkse palmpaasoptocht gehouden. Alle kinderen zijn van harte welkom. PROGRAMMA: Alle kinderen met een palmpaasstok worden om 13.15 uur op het schoolplein bij de Wiekslag verwacht, waar ze van de PAASHAAS een attentie ontvangen. Om 13.30 uur vertrekt de optocht vanuit het park onder muzikale leiding van het […]

Read More

Informatie bijeenkomst 6 januari 2020 op de Benring

Een korte samenvatting van deze allereerste informatiebijeenkomst. Eva Liem heet de vele bewoners uit het dorp (veel aanwonenden RSW) welkom en er volgt voorstelrondje: Eva Liem : Dorpscontactpersoon (dcp) en organisator informatie bijeenkomst. Chris Frencken : Coördinator maatschappelijke initiatieven gemeente Voorst. Wonen, werken en verkeer zijn grote issues. De dcp’s zijn de oren en ogen voor […]

Read More

Informatieavond over ondermijning van het buitengebied.

De georganiseerde misdaad is dichter bij dan je denkt. Het Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland (PVO-ON) organiseert in samenwerking met de gemeente Voorst een informatieavond om de gevaren onder aandacht te brengen. Zij maakt bedrijven en inwoners bewust van de signalen die op ondermijning kunnen wijzen. Criminelen maken meer en meer gebruik van de schijnbare anonimiteit […]

Read More

Denk mee over een energiestrategie voor dorp Voorst

Denk mee met de Voorster Energie Strategie, In de Voorster Energie Strategie komt te staan hoe de gemeente Voorst in 2030 duurzame energie gaat opwekken. Woensdag 16 oktober was de eerste bijeenkomst voor de Voorster Energie Strategie. Bij deze eerste bijeenkomst lag de focus op de energieopgave, de landelijke en regionale ontwikkelingen en enkele uitgangspunten […]

Read More