Verder met dorp Voorst

Op 9 september 2020 is onder grote belangstelling de eerste presentatie geweest van werkgroep Verder met dorp Voorst.

De werkgroep is ontstaan op 4 april 2019 en bestaat uit de volgende verenigingen:
Dorpshuis Voorst, Ondernemersvereniging, Woonzorg coöperatie Voorst – Benring, Voorsterbelang, Carnavals vereniging. Gezamenlijk hebben we besloten om een Dorpsplan / Uitvoeringsplan te maken voor dorp Voorst.

Prio 1 Wonen
Alle partijen zagen een grote behoefte aan woningbouw voor Starters / Sociale woningbouw. Er was onduidelijkheid over de woningbouwlocaties die in het verleden in beeld zijn gebracht. actie houders Tije Bos en Henk van Beek gaan dit in beeld gingen brengen.
Via deze link VerdermetdorpVoorst kan u de presentatie terug vinden van 9-9-2020.

Prio 2 Centrumvisie
Visie ontwikkelen op de Rijksstraatweg / Centrum van Voorst. Actie houders Henk Wijtenhorst en Gerard Kooistra

Prio 3 Recreatie en Toerisme
Het dorp Voorst heeft potentie als het gaat om toerisme. Vraag is hoe dit beter tot uitwerking gebracht kan worden.

Hier komt binnen kort een volgende info avond voor hou onze agenda in de gaten!

Prio 4 Voorzieningen
Toekomstbestendigheid onderzoeken

Prio 5 Verenigingsleven
Verkennen of er meer samenwerking tussen verenigingen mogelijk is. (bijvoorbeeld bestuursfunctie’s)

 

 

 

Heeft u vragen een mening deel die gerust!