BESTUUR
VISIE
LID
CONTACT
BESTUUR
HET BESTUUR:
Voorzitter ai Willem de Groot Kervelstraat 35 7383 XN Voorst
Secretaris Henriette Wolters Schoolstraat 7 7383 CC Voorst
Penningmeester Henriette Wolters Schoolstraat 7 7383 CC Voorst
Lid Martine Schulte Kleine Enkweg 16 7383 DC Voorst
Lid
VISIE
ONZE VISIE:

U als inwoner van Voorst en omgeving moet het dorpsbelangen zien als een vereniging die ten doel heeft de leefbaarheid in Voorst en omgeving te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het realiseren van een goed woon- en leefklimaat in Voorst en omstreken

De doelstellingen:
– behartiging van de algemene belangen van alle inwoners
– het bevorderen van de leefbaarheid in Voorst en omgeving
– het informeren van de bevolking over en het betrekken bij gemeentelijke en provinciale plannen
– faciliteren en bevorderen van culturele en verenigingsactiviteiten
– initiëren van nieuwe ontwikkelingen
– adviseren, gevraagd en ongevraagd van lokale en provinciale overheden

Wat willen we bereiken:
– meer betrokkenheid van de inwoners met hun leefomgeving

Korte lijnen tussen:
– inwoners en belangenvereniging
– inwoners en de gemeente ( ambtelijk)
– inwoners en de politiek
– inwoners en overige overheidsinstanties
– belangenvereniging en overige overheidsinstanties

Middelen:
– Persoonlijke benadering
– Publiciteit ( ingezonden en redactionele stukken in de media)
– Communicatie ( telefoon, fax, e-mail en website)
– Inspraak ( bij de gemeente en de provincie)
– Regulier overleg met de dorpswethouder

LID
LID WORDEN:

Als u het Voorster Belang wilt ondersteunen, of u hebt belangstelling om actief deel te nemen in het uitdragen van de doelstellingen kunt u contact opnemen met onze secretaris.

Op het antwoordformulier wordt gevraagd aan te vinken wat de wijze van betaling is als u lid wordt, onderstaande alinea geeft een kleine verduidelijking wat betreft de automatische incasso opdracht.

Voor het Voorster Belang is een automatische incasso opdracht het voordeligst:
Het verschil tussen een incasso opdracht en een automatische periodieke overschrijving is het volgende:
Bij een automatische periodieke overschrijving geeft u uw bank toestemming om periodiek (1x per jaar) een bepaald bedrag over te schrijven op een rekening van Voorster Belang.

Bij een incasso geeft u het Voorster Belang toestemming om een bepaald bedrag op een bepaalde tijd van uw rekening af te schrijven. Uiteraard behoudt u het recht het afgeschreven bedrag terug te vorderen binnen een termijn van één maand. Als u een bedrag wilt laten terugboeken moet u contact opnemen met uw bank en die zal op uw verzoek het bedrag terugboeken. Wij willen u verzoeken mee te werken aan deze wijziging zodat de kosten voor de vereniging zo laag mogelijk gehouden kunnen worden en we het geld zo doelmatig mogelijk kunnen besteden.

Antwoordformulier

Uw naam (verplicht)

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

uw keuze


CONTACT
Adresgegevens secretariaat:

Voorster Belang en Omstreken
Germa Hofman
Haanstraat 4
7383 RM Voorst
E-mail: info@voorsterbelang.nl

Heeft u vragen of opmerkingen, vul dit formulier in en we nemen contact met u op.